Tomhetens triumf – om skyltfönster och andra tjusigheter

Välkommen till Fenix Alumni 19-20 november 2015 med fokus Tomhetens triumf – om skyltfönster och andra tjusigheter – samt hur man sedan följer sin inre kompass?

Nu får du möjlighet att fortsätta diskussionerna kring de ideella organisationernas långsiktiga utmaningar och strategiska kärnfrågor! Under ett dygn får du utbyta erfarenheter och knyta kontakter med både gamla och nya kollegor i sektorn, och ta del av aktuell forskning och praktikfall med hjälp av Caroline Krook biskop i Svenska kyrkan och professor Mats Alvesson.

Vi startar kl. 10.00 torsdagen den 19 november och avslutar kl. 12.30 med lunch fredagen den 20 november. Årets träff är externat i Stockholms city med gemensam middag den 19 november.

Tomhetens triumf – om skyltfönster och andra tjusigheter

”Vi har gjort allting formellt rätt. Vi ser över våra rutiner. Vi arbetar med vår värdegrund.” Det är tre säkra formler för en organisationsledning. Men när drivkraften blir att undvika att göra fel snarare än att utgå ifrån kärnverksamhetens mål och villkor kan det leda till överdriven försiktighet och svaga resultat och vi får vad Mats Alvesson kallar för tomhetens triumf – fina skyltfönster medan substans, praktik och resultat får stryka på foten. I seminariet utvecklar Mats Alvesson sina tankar kring att det som ledare gäller att inte förföras av det som låter bra men egentligen bara är ett spel för gallerierna eller för egen ego-boosting. Han behandlar också vikten av att förankra målformuleringar, visioner, värdegrunder, styrdokument och rutiner, om man nu överhuvudtaget skall använda sådana, i praktisk handling.

Mats Alvesson professor och organisations- och ledningsforskare vid Lunds universitet. Har bland annat givit ut ”Tomhetens triumf : om grandiositet, illusionsnummer & nollsummespel,” ”Organisationer, ledning och processer” och ”Ledarskap”. Alvesson har också publicerat ett antal artiklar på DN Debatt och SvD Brännpunkt. Hans aktuella forskning handlar om funktionell dumhet i organisationer. Begreppet har fått internationell uppmärksamhet och upptogs 2013 i svenska språket.

Att följa sin inre kompass

”Många betraktar mig som modig, men jag menar att jag snarare är ärlig och följer min inre kompass. Jag är rätt oberoende vad andra tycker om mig.”

Caroline Krook, biskop i Svenska kyrkan, kommer dela med sig av sina erfarenheter som ledare och samtala om att följa sin inre kompass. Hon pensionerades från Stockholms Stift 2009.

Redan tidigt fick Caroline stå upp för sina ideal. Kyrkan var splittrad i frågan om kvinnliga präster och som ung nybliven prästvigd drev hon frågan hårt. Krook har även deklarerat sitt stöd för att homosexuella par skall få möjlighet att vigas kyrkligt. Krook invigningstalade på Stockholm Pride 2004, där hon deklarerade att hon vill medverka till ett könsneutralt äktenskap som skall kunna välsignas i kyrkan. Några år senare avgick domprosten Hakon Långström i protest då Caroline gav sitt stöd till fotoutställningen Uppenbar(a)t. Kort efter sitt tillträde som biskop bad Krook stiftets präster att skriva ett brev till henne och i detta beskriva hur de upplever sin roll som präster och situationen i den församling där de tjänstgör. År 1999 bad en journalist att få ta del av dessa brev, med hänvisning till att breven utgjorde offentlig handling. Krook vägrade att lämna ut breven med motiveringen att det gällde själavård. År 2003 dömdes Krook i hovrätten till 16 000 kr i böter för tjänstefel.

Caroline satt även med i det etiska råd som tillsattes i samband med Estoniakatastrofen. Rådet kom fram till motsatt beslut än det statsminister Ingvar Carlson redan hade deklarerat. I efterhand har Caroline ifrågasatt varför rådet tillsattes över huvud taget. Det var också en svår uppgift att navigera i:

”Vi förstod att hur vi än skulle besluta skulle många tycka det var felaktigt.”

En fråga som engagerar och som hon också kommer samtala om är Gudstjänstförnyelsen – hur håller man uppdraget i fokus: ”Jag vill ha en öppen kyrka dit alla ska känna sig välkomna. Men, det är inte självändamål att locka fler till kyrkorna. Det kristna budskapet får aldrig förenklas så att det blir förvanskat. Jag ser hellre tomma kyrkbänkar än en jippokyrka som lockar stora skaror med lättsmält andlighet.”

Hållpunkter:

Dagarna varvas med föreläsning, samtal i både större och mindre grupper och en och annan överraskning!

Torsdag den 19 november

10.00 – 19.00 och därefter kvällssamtal på stan för de som önskar

Fredag den 20 november

09.00 – 12.30 och därefter lunch

Plats: Sensus möte, Klara södra kyrkogata 1

Pris: 2600 kr inkl alla måltider (2 kaffe, 2 lunch 1 middag)

Anmälan

Arrangemanget har redan genomförts. Anmälan är inte möjlig.

 

Teamet utgörs av

Ulrika Erksell, verksamhetsutvecklare IDEELL ARENA, Fenixresenär 2008-2009 och programledare Fenixprogrammet 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014.

Stefan Einarsson, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, programledare Fenixprogrammet 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.

Har ni frågor om vad det än må vara, så finns vi här för er!

Ni når Ulrika Erksell på mobilen 073-939 58 65 eller e-post ulrika.erksell@ideellarena.se, Stefan Einarsson på mobilen 070-368 64 01 eller e-post stefan.einarsson@hhs.se

Vi ser framemot att se er igen.

Hoppas du har möjlighet att delta!

Varmt välkommen!