Ung Med Makt 2014

Ledarskapsprogrammet Ung Med Makt ger dig verktyg för att utveckla din ledarroll, ett nätverk av andra unga ledare, kunskap om den ideella sektorn samt en personlig mentor. En bas och tre temaområden löper som en röd tråd genom programmet som består av fem träffar och du får en egen mentor som är handplockad för att passa just dina behov.

Kurstillfällen

Träff 1: Grupp, 13-14 mars

Träff 2: Individ, 14-15 maj

Träff 3: Organisation, 28-29 augusti

Träff 4: Omvärld, 23-24 oktober

Träff 5: Avslut, 3 december (heldag)

Pris

5 000 kr för LSU:s medlemmar och för IDEELL ARENAs partnerorganisationer.
7 000 kr för övriga

I priset ingår mat, boende, en egen mentor och träffarna.

Program

Ladda ner programmet i pdf här

Träff 1: Grupp, 13-14 mars

Vi fokuserar på processövningar som syftar till att få ihop gruppen och skapa ett tryggt rum. Du får ge uttryck för dina tankar och förväntningar samt experimentera med din roll i gruppen. Det kommer läggas stor vikt vid att klargöra det egna ansvaret, mål och drivkrafter.
MÅL: Få en klarare uppfattning om vad det innebär att vara ledare i ideell sektor
Få en förståelse för programmets upplägg, dess olika byggstenar och vilken resurs programmets övriga deltagare utgör
Definiera dina egna mål och ambitioner med programmet
Förståelse för relationen adept – mentor samt dina möjligheter att komma med inspel till mentorn om vad du vill samtala om

Träff 2: Individ, 14-15 maj

Här ingår de mer individuellt inriktade byggstenarna om hur du bottnar i din ledarroll och får ökad självinsikt. Vi belyser vikten av kommunikationen vid all typ av ledarskap och organisering samt fokuserar på olika perspektiv på ledarskap.
MÅL: Få kunskap om olika perspektiv på ledarskap. Kunna se skillnader på operativt och strategiskt ledarskap samt olika roller för en ledare. Identifiera den organisationskultur i vilken du verkar och hur det påverkar dig som ledare

Träff 3: Organisation, 28-29 augusti

Vi fokuserar på utmaningen i att sitta på kort mandat men leda på lång sikt samt hur förutsättningar skapas för organisationens långsiktiga utveckling Vi belyser relationerna inom en organisation såsom generalsekreterare – ordförande, styrelse – kansli samt anställd – ideell.
MÅL: Öka förståelsen för hur du som individ kan leda på lång sikt samt prioritera de strategiska uppgifterna i förhållande till de operativa. Pröva verktyg och metoder för hur du kan styra din verksamhet. Få nya insikter om rollerna förtroendevald och tjänsteman

Träff 4: Omvärld, 23-24 oktober

Här diskuteras intressanta trender och förändringar i omvärlden som påverkar dig och din organisation. Det kan handla om civilsamhällets förändrade roll, eller strukturomvandlingar i den ideella sektorn. Hur kan framtida utmaningar bemötas?
MÅL: Öka kunskapen om omvärldstrender inom och utanför ideell sektor och hur dessa påverkar ditt ledarskap

Träff 5: Avslutning, 4 december (halvdag)

Avslutande träff för alla adepter och mentorer. Inspirerande föreläsning, tid för reflektion och återkoppling samt diskussion om strategier för framtiden.
MÅL: Genom summering och reflektion öka insikten och förståelsen för hur ditt ledarskap har utvecklats

Anmälan

Ansökan sker senast 1:a februari via LSUs hemsida.

Deltagare och mentorer om Ung Med Makt

Lyssna på vad tidigare deltagare har tyckt om programmet här

Lyssna på vad tidigare mentorer tänker om mentorskapet här