Ung Med Makt 2015

Ledarskapsprogrammet Ung Med Makt avser att ge dig verktyg för att utveckla din ledarroll, ett nätverk av andra ledare, kunskap om den ideella sektorn, fördjupad förståelse för det omvärldstryck som finns, verktyg för hur du kan arbeta med din organisations utmaningar och strategiska kärnfrågor samt en personlig mentor. UMM arrangeras i samverkan med LSU-Sveriges Ungdomsorganisationer och PwC.

LSU enbart LSU PwC

Syfte

Stärka din kapacitet att leda och utveckla både dig själv och din organisation såväl i vardagens ledarskap som ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv. En bas och tre temaområden löper som en röd tråd genom programmet som består av fem träffar och du får en egen mentor som är handplockad för att passa just dina behov.

Programmet ger dig teorier och forskning inom de tre temaområdena individ, organisation och omvärld. Du möter både forskare och andra ledare.

Vem är du?

Ung Med Makt är ett ledarskapsprogram för dig som är ung ledare, förtroendevald eller anställd och verksam i ideell sektor. Du vill utmana och utveckla ditt ledarskap, själv och tillsammans med andra i en liknande situation. Programmet är till viss del upplevelsebaserad och kräver ett aktivt deltagande. Du deltar på alla tillfällen och är aktiv i kontakten med mentorn.

Mentorskapet

Redan till första träffen kommer du att ha blivit tilldelad en personlig mentor, handplockad för just dina behov och utifrån din profil. Mentorn kommer att vara ett stöd och en diskussionspartner under hela programmet. Ni väljer själva hur, var och när ni träffas samt på vilket sätt ni vill diskutera ditt ledarskap.

Praktisk information

Utbildningen består av fem träffar; fyra tvådagarsträffar med övernattning samt en avslutande heldag. Alla träffar sker i Stockholms-området. Träffarna består av både föreläsningar, diskussioner och interaktiva uppgifter men det kan även förekomma mindre hemuppgifter samt mentorträffarna. Mentordelen sker parallellt under hela programperioden. Vanligt är att ses 6-8 gånger under året.

Kostnad

7 500 kr för LSUs medlemmar och IDEELL ARENAs partnerorganisationer och 11 000 kr för icke medlemmar (i priset ingår mat, boende, en egen mentor och träffarna)

Programledning och kontakt

Välkommen att höra av dig till Veronica Holtsjö via mail veronica.holtsjo@lsu.se eller på telefon 0734-60 56 78 om du har några frågor. Veronica leder programmet tillsammans med Anna Berntzon.

Kurstillfällen

Träff 1: Skapa plattform, 12-13 mars

Träff 2: Individ, 7-8 maj

Träff 3: Organisation, 27-28 augusti

Träff 4: Omvärld, 22-23 oktober

Träff 5: Avslut, 3 december (heldag)

Anmälan

Anmälan sker senast 1:a februari genom ett formulär på LSU:s hemsida. Efter anmälan blir du uppringd för en kortare intervju. Besked om antagning sker senast 10:e februari.

 

Deltagare och mentorer om Ung Med Makt

Lyssna på några av 2014 års deltagare och vad programmet inneburit för dem. Klippet är ca 4 min.

Lyssna på Christine Eriksson, tidigare mentor, om hennes tankar kring mentorskapet. Klippet är 1.04 minuter.