Ung Med Makt 2016

Står du inför stora utmaningar som ledare? Känner du dig ibland ensam i ditt ansvar och din roll? Vill du få ökad kunskap som stärker dig som ledare och utvecklas tillsammans med andra ledare i samma situation?

Då är Ung Med Makt det perfekta stödet för dig. Ledarskapsprogrammet vänder sig till unga ledare i ideell sektor, företrädelsevis general- eller förbundssekreterare och ordföranden som under ett år träffas för gemensam kompetens- och ledarskapsutveckling. Fem gemensamma träffar samt en personlig mentor ingår.

Syfte

Att stärka unga ledare till att känna sig säkrare i sin position och ge verktyg för att kontinuerligt kunna utveckla ledarskapet och organisationen såväl i vardagen som ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv.

Detta uppnås genom att deltagarna får:

  • Ökad kunskap om civilsamhället baserat på forskning
  • Verktyg för att arbeta med den egna ledarutveckling och sin organisations utmaningar
  • Ett stärkt nätverk inom ideell sektor
  • Stöd i ledarutvecklingen från en personlig mentor

Kurstillfällen

Träff 1: Skapa plattform, 10-11 mars

Träff 2: Individ, 19-20 maj

Träff 3: Organisation, 8-9 september

Träff 4: Omvärld, 20-21 oktober

Träff 5: Avslut, 1 december (heldag)

Mål för resp träff hittar du här

Ladda ner programfoldern här

Vem är du?

Ung Med Makt är ett ledarskapsprogram för dig som är ung ledare, företrädelsevis ordförande och general – eller förbundssekreterare. Du vill utmana och utveckla ditt ledarskap, själv och tillsammans med andra i en liknande situation. Programmet är till viss del upplevelsebaserad och kräver ett aktivt deltagande. Du deltar på alla tillfällen och är aktiv i kontakten med din mentor.

Upplägg

Programmet ger dig teorier och forskning inom de tre temaområdena individ, organisation och omvärld. Du möter både forskare och andra ledare. Träffarna består av både föreläsningar, diskussioner och interaktiva uppgifter men det kan även förekomma mindre hemuppgifter. Du ingår i en grupp om maximalt 20 deltagare.

Utbildningen består av fem träffar; fyra tvådagars-träffar med övernattning samt en avslutande heldag. Alla träffar sker i Stockholmsområdet.

Mentordelen sker parallellt under hela programperioden.

Mentorskapet

Redan till första träffen kommer du att ha blivit tilldelad en personlig mentor, handplockad för just dina behov och utifrån din profil. Mentorn kommer att vara ett stöd och en diskussionspartner under hela programmet. Ni väljer själva hur, var och när ni träffas samt på vilket sätt ni vill diskutera ditt ledarskap. Vanligt är att ses 6-8 gånger under året.

Vilka står bakom Ung med Makt?

Ung Med Makt arrangeras för 10:e året av IDEELL ARENA och LSU i samverkan med PwC.

Ansökan och antagning

Ansökan är stängd. Nästa års program hittar du här

Kostnad

7 500 kr för LSU:s medlemmar och IDEELL ARENA:s partnerorganisationer. 11 000 kr för icke medlemmar (i priset ingår träffarna, mat, boende, en egen mentor och litteratur)

Kostnadsfri avbokning kan ske fram till det att antagningen meddelats. Vid avbokning därefter återbetalas inte programavgiften.

Programledning och kontakt

Välkommen att höra av dig till programledare Katarina Gustafsson om du har några frågor, Katarina.gustafsson@ideellarena.se, 070-461 94 53.