Hälsning från ordföranden: Tack för året som gått och vi ses nästa år!

Som ordförande i Ideell Arenas styrgrupp vill jag skicka en hälsning till alla som läser vårt nyhetsbrev. Jag vill tacka för allt vi gör tillsammans i partnerskapet, allt engagemang, alla bidrag och alla möten. Jag vill också berätta att styrgruppen fortsatt att planera för en strategiprocess i partnerskapet. Med sikte på att fatta beslut om ny långsiktig målsättning på partnerskapsmötet 2024.

Vi kommer att ha dialog med partners i olika former, bland annat på partnerskapsmötet 2023. Dialogen kommer att handla om hur vi uttrycker Ideell Arenas identitet i det sammanhang vi verkar i nu och några år framåt. Vilka områden är viktiga att belysa, vilka utmaningar har partners när det gäller ledning och styrning och vad kan vi utveckla inom Ideell Arena utifrån det uppdrag vi har? Ambitionen är att vara innovativa och ligga i framkant samtidigt som vi i styrgruppen inte ser behov av omvälvande förändringar utan mer av evolution. Processen kommer att visa var vi landar 2024.

Ann-Katrin Persson, ordförande i Ideell Arenas styrgrupp

Skrivet av Ekim Caglar.