Historiskt beslut när ideella föreningen Ideell Arena bildas

Den 12 april fattade Ideell Arenas partners det historiska beslutet att ombilda det enkla bolaget Ideell Arena till en ideell förening med samma namn.

Bakgrunden till förändringen är ambitionen att på bästa sätt kunna bygga en grund för Ideell Arenas växande organisation med flera nya partners och omfattande verksamhet. Efter ett gediget förarbete går Ideell Arena nu in i en ny och spännande organisatorisk fas. En viktig markering från partnerskapsmötet är att oavsett organisationsform används ett språk som särskiljer Ideell Arena från andra liknande samarbeten. Ideell Arena ska även fortsatt vara ett utmanande sammanhang byggt på nytänkande och innovation, i såväl ordval som strategiska beslut, och där partnerskapet står i centrum.

En av grundstenarna i Ideell Arena är att samarbetet bärs upp av alla partners och det är viktigt att det ansvarstagandet speglas även i de begrepp vi använder, förklarar Inger Ashing, ordföranden för Ideell Arenas styrgrupp. Vår verksamhet och utveckling är något vi gör tillsammans och där vi alla bidrar med våra organisationers olika resurser, erfarenheter och kompetenser. Det är vi som partners som är och gör Ideell Arena och med partnerskap, aktiva bidrag och samverkan fortsätter vi utveckla ledning och styrning i ideell sektor.

Ideell Arena har funnits i snart 20 år. Samarbetet startades av 28 organisationer och idag har Ideell Arena närmre 90 partnerorganisationer. Arbetet med organisationsförändringen kommer pågå under 2018.

Skrivet av Katarina Gustafsson.