Högskoleutbildning för myndighetspersoner – Civila samhället i samhället

Vill du veta mer om hur myndigheter kan samarbeta med civila samhället eller vet du någon offentlig samverkanspartner som du tycker borde veta mer om civilsamhället, då kan MUCFs utbildning vara intressant.

Till våren startar högskoleutbildningen som pågår under hela 2017, med tre utbildningstillfällen.

Läs mer om utbildningen på MUCFs hemsida.

Skrivet av Katarina Gustafsson.