Hur arbetar styrelser i ideella sektorn med innovation och förnyelse?

Under två år har Truls Neubeck, tidigare verksamhetschef på Ideell Arena, och Markus Kallifatides, Handelshögskolan i Stockholm studerat hur styrelsearbetet i ideell sektor antar olika roller av kontroll, möjliggörande och navigerande när det kommer till frågor om förnyelse och innovation.

Projektet Styrelsens ansvar och roll för ett hållbart innovations- och förnyelsearbete i ideell sektor har arbetats fram i samverkan med Ideell Arena och genomförts vid Stockholm School of Economics Institute for Research, SIR. Det centrala innehållet har bestått av ett interaktivt utvecklingsarbete i medverkande styrelser, en litteraturstudie och en empirisk studie.

– Med det interaktiva forskningsupplägget har projektet inneburit en fantastisk möjlighet att få insyn i de vanligtvis slutna forum som styrelsemöten innebär. Tillsammans med medverkande organisationer har vi lyckats få syn på hur styrelseledamöter till synes omedvetet använder kontrollerande, möjliggörande och navigerande roller utifrån tidigare erfarenheter. Förutom att detta ofta leder till att den kontrollerande rollen dominerar, innebär det även svårigheter för styrelser att gå från en samling individer till en väl fungerande grupp. När det handlar om förnyelse och innovation betyder detta att nödvändig eller önskad förnyelse spänner upp styrelsen mellan medlemsrörelse och de kompetenser och resurser som finns hos anställda på kansliet, säger Truls Neubeck.

Sammantaget har lärdomar från projektet nu sammanfattats i två rapporter och en liten skrift med frågor och material som alla ideella styrelser kan använda sig av om de vill arbeta med detta. Det materialet kan du ta del av här.

Projektet har utförts med stöd från Vinnova.

Skrivet av Karin Forsberg.