Ideell Arena är nu 112 partnerorganisationer starkt

På Ideell Arenas senaste styrgruppsmöte godkändes partnerskapsansökningar från tre organisationer.

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

-I vår rörelse är det ideella engagemanget kärnan. Vi hoppas att kunna hämta inspiration och kunskap genom utbyten och seminarier kring det ideella engagemangets förutsättningar. För oss är det också viktigt att opinionsbilda kring civilsamhällets förutsättningar och vi vet att Ideell Arena är en stark röst som vi vill stötta med vårt medlemskap, säger Jenny Westerstrand, Roks ordförande.

Riksförbundet Sveriges konstföreningar, där förbundschef Greta Burman kommenterar inträdet:

-Vi är så glada att vara del av Ideell Arenas nätverk. Både för att få dela erfarenheter och lära av andra, men också för att kunna vara en del av och bidra till en aktuell diskussion kring frågor unika för civilsamhällets organisationer så att vi på det sättet kan utveckla och stärka varandra.

IPEN (International Pollutants Elimination Network).

-IPEN är ett globalt nätverk, men också en svensk ideell förening. Under de senaste åren har sekretariatet vuxit, och vi har varit i en utvecklingsprocess. Genom partnerskapet i Ideell Arena ser vi fram emot att få möta andra inom det svenska civilsamhället och lära oss av andras erfarenheter. Vi hoppas också att vi ska kunna bidra med våra erfarenheter av att skapa och utveckla ett globalt nätverk av organisationer som alla jobbar mot ett gemensamt mål, säger Maria Johansson, organisationens generalsekreterare.

Skrivet av Karin Forsberg.