Ideell Arena drivs nu av över 90 partners

På årets sista styrgruppsmöte godkändes hela tre nya partneransökningar till Ideell Arena. Samarbetet drivs nu av över nittio organisationer från olika delar av civilsamhället. Varmt välkomna Studiefrämjandet, Riksteatern och Röda Korsets Ungdomsförbund som nya partners.

– Studiefrämjandet står liksom stora delar av den övriga ideella sektorn inför många utmaningar i den allt snabbare förändring samhället är inne i, säger förbundschef Gustav Öhrn. Genom ett partnerskap i Ideell Arena hoppas jag att vi kommer stärka vår kompetens, vårt nätverk och vår förmåga att vara en modern och ledande folkbildningsaktör för ett hållbart samhälle.

All verksamhet i Ideell Arena bygger på erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. En bärande del i samarbetet är att partners tar ett gemensamt ansvar för utvecklingsarbetet. När partnerskapet växer berikas det av fler perspektiv och blir starkare och ännu mer långsiktigt.

– Vi är väldigt glada över att nu vara en partnerorganisation i Ideell Arena, det har ett stort värde för oss eftersom vi får större möjlighet att nätverkande med andra organisationer, vi får möjlighet att påverka civilsamhället och samordna vårt påverkansarbete med andra organisationer, säger Kajsa Qvist, tf. generalsekreterare för Röda Korsets Ungdomsförbund om varför de valt att gå in som partner i Ideell Arena.

Magnus Aspegren, VD för Riksteatern, berättar om vad de vill ha ut av ett partnerskap i Ideell Arena:

– Ett deltagande i de nätverk av forskare och praktiker som Ideell Arena erbjuder handlar för Riksteatern om att systematiskt utveckla och demokratisera vår folkrörelse. Ett partnerskap handlar också om att bättre förstå hur andra organisationer formulerar problem och lösningar på de utmaningar som ideella rörelser idag står inför.

Skrivet av Katarina Gustafsson.