IDEELL ARENA främjar kunskapsutveckling

Ett av IDEELL ARENAs uppdrag är att främja kunskapsutvecklingen kring den ideella sektorn och dess ledarskap genom att initiera forsknings- och utvecklingsprojekt.

IDEELL ARENA ingår därför som studieobjekt i ett forskningsprojekt om samverkan mellan vetenskap och praktik. Den pågående studien frågar sig hur vi kan tillämpa vetenskaplig kunskap för att utveckla verksamheter och hur erfarenheter kan beforskas och spridas till andra. Just denna typ av frågor kring samverkan mellan forskning och praktik är en allt mer växande utmaning för många ideella organisationer.

Studien heter ”Bortom torghandel och elfenbenstorn” och är en studie om integrerad vetenskap för hållbar kunskapsförsörjning. Projektet leds av docent Anna Jonsson, Ekonomihögskolan, Lunds universitet och övriga projektdeltagare är docent Maria Grafström, Score samt professor Mikael Klintman, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Läs mer om studien

 

Skrivet av Katarina Gustafsson.