Ideell Arena har en ny medarbetare

Karin Forsberg är nyanställd administratör på Ideell Arena. Karin kommer senast från barnrättsorganisationen Unga Örnar, och innan det jobbade hon inom funktionshindersrörelsen och området psykisk ohälsa. Karin har tidigare framför allt jobbat som projektledare och främst med frågor kring ungas inflytande och delaktighet, äldres psykiska hälsa och antidiskriminering. I det nya jobbet ser hon fram emot att få lära sig mycket nytt av forskningen om civilsamhället och åt att på nya sätt få arbeta med frågor kring idéburet ledarskap.

Skrivet av Caroline Fagerson.