Ideell Arena nu fler än 100 partners

Ideell Arena är glada att kunna välkomna Friskis&Svettis Riks, Brottsofferjouren Sverige, Autism- och Aspergerförbundet, Svenska Klätterförbundet och War Child som nya partners. Nätverket samlar i och med det över 100 organisationer. Truls Neubeck, Ideell Arenas verksamhetschef, kommenterar:

– De senaste 4 åren har Ideell Arenas långsiktiga målsättning haft en tydlig ambition om att fortsätta växa med en mångfald av erfarenheter och perspektiv. Tillsammans representerar Ideell Arenas partners studieförbund, miljörörelse, idrotten, rättighetsorganisationer, kultur och brukarrörelse. Här möts bistånd, friluftsliv, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, nykterhetsrörelsen, sociala insatser och många fler i en bredd från civilsamhället som möjliggör program, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte för förtroendevalda och ledande tjänstepersoner i ideell sektor. Det är därför riktigt roligt att det gemensamma samarbetet för att stärka den ideella sektorns strategiska ledarskap nu resulterat i ett partnerskap på över 100 riksorganisationer!

Skrivet av Karin Forsberg.