Ideell Arena söker arbetsplatser

En bärande del i samarbetet inom Ideell Arena är det gemensamma ansvarstagandet för både utvecklingsarbetet och erfarenhetsutbytet. Detta görs bland annat genom att Ideell Arenas kansli flyttar runt hos partnerorganisationerna. Att sitta tillsammans med partners skapar naturliga kontaktytor för dialog, samarbete och gemensam utveckling. Inte minst görs detta genom att många av de personer som rör sig kring Ideell Arena funderar och pratar mycket om villkoren för och kunskapen om att leda och styra ideella och idéburna organisationer. I snart tre år har Ideell Arenas kansli suttit tillsammans med Svenska Golfförbundet, något som fungerat mycket väl för både kansli och värdar.

Golfförbundet har sett ett stort värde i att ha Ideell Arena som inneboende de senaste åren. Samverkan har vidgat diskussionerna på kansliet, vilket berikat oss i vår verksamhetsutveckling, säger Gunnar Håkansson, generalsekreterare Svenska Golfförbundet

Inför 2019 söker Ideell Arena nya arbetsplatser. Kansliet har behov av fyra arbetsplatser i 2-3 år. Har ni möjlighet, frågor eller tankar kring detta, kontakta Truls Neubeck, verksamhetschef Ideell Arena på truls.neubeck@ideellarena.se eller telefon 070-3763614.

Skrivet av Katarina Gustafsson.