Ideell Arena söker processledare till nätverken och programledare till Fenixprogrammet

Utveckla ditt eget ledarskap genom ett uppdrag hos Ideell Arena

Ideell Arena är ett nätverk av ideella organisationer där utbytet av erfarenheter och kunskaper hos partnerorganisationerna är centralt. Partnerorganisationerna tar tillsammans ansvar för att utveckla Ideell Arena.

På partnerskapsmötet den 21 april antogs en ny långsiktig målsättning för 2021–2025. Där slås fast att förtroendevalda och ledande tjänstepersoner behöver vara medskapare av de strategiska frågorna och bidra med tid och engagemang i såväl ledarskapsutveckling, forskningsprojekt som erfarenhets-utbyten.

Ett sätt att bidra till partnerskapet är att dela med sig av kompetens och erfarenheter som processledare för ett nätverk eller programledare för Fenixprogrammet. Ideell Arena utmanar därför partnerskapet att ge möjlighet för individer inom respektive organisation att utveckla sin kompetens, stärka sitt personliga nätverk samt komma närmare forskningen om ideell sektor.

Uppdraget

Nätverken drivs idag av kompetenta processledare med erfarenhet från ideell sektor och specifik sakkunskap i de områden som nätverket har som fokus samt kunskap om processledning. Fenixprogrammet leds av en forskare samt en person med kunskap om strategisk ledning i ideell sektor samt pedagogisk erfarenhet. Vi söker i första hand därför dig som har en bakgrund och kompetens inom dessa områden.

Som processledare planerar och genomför du 4-5 nätverksträffar om året tillsammans med det nätverk som du leder. Arbetstiden som läggs ner på detta är ca 40 timmar på ett år. Som programledare för Fenixprogrammet lägger du ner motsvarade 20 % av en heltidstjänst under ett år. För att bidra till ett långsiktigt kapacitetbygge hos Ideell Arenas partners ser vi framför oss att du som vill leda ett nätverk eller programleda Fenix har möjlighet att göra det inom befintlig tjänst/uppdrag. På så sätt kan förvärvade erfarenheter och kunskaper även komma till direkt användning i ditt ordinarie uppdrag.

Kontakt

Är du intresserad av att processleda ett nätverk eller leda Fenixprogrammet, eller vet om att någon från din organisation skulle passa bra, hör du av dig till katarina.gustafsson@ideellarena.se som ansvarar för rekryteringen. Du kan också ringa henne på telefonnummer 070-4619453 om du har frågor. Efter visat intresse genomför Ideell Arena en bedömning och eventuell matchning utifrån de behov som finns.

Skrivet av Karin Forsberg.