Ideell Arena valde ny ordförande på partnerskapsmötet

Den 21 april, en solig och varm vårdag, hölls partnerskapsmöte 2020. På grund av rådande samhällsläge genomfördes mötet för första gången på distans med 61 ombud och totalt 90 deltagare.

På mötet lämnade Inger Ashing över ordförandeskapet till nyvalda Ann-Katrin Persson. Ann-Katrin är idag förbundschef på Sensus Studieförbund och har en lång erfarenhet från många olika ledaruppdrag inom idéburen sektor, bland annat som ordförande för Civos och vd på Ledarinstitutet. Som nya ledamöter till styrgruppen valdes också Anna Stenvinkel, Forum Syd, Erik Elmgren, Hyresgästföreningen och Christine Cars-Ingels, Riksförbundet Hjärt-Lung. Läs mer om styrgruppens ledamöter här.

Under mötet beslutades om en långsiktig målsättning att arbeta gentemot fram till år 2025. De kommande åren kommer Ideell Arena särskilt att inrikta sig på att stärka den strategiska kapaciteten hos förtroendevalda och ledande tjänstepersoner i partnerskapet, samt att vara ett samarbete där civilsamhällets ledare deltar, bidrar och utvecklas tillsammans, i samverkan med akademin. Inger Ashing, avgående ordförande, konstaterade att Ideell Arena bör fortsätta att fokusera på att utmana och utveckla för att vara en relevant och stark aktör, och att gemensamt ansvarstagande och fortsatt oberoende är viktiga pusselbitar. Här finns den långsiktiga målsättningen att ta del av.

På grund av att mötet skulle hållas på distans bestämdes det tidigare i våras att skjuta på idéseminariet som skulle ha genomförts i samband med partnerskapsmötet. Vi ser fram emot att i nästa steg bjuda in alla partners för att tillsammans arbeta fram hur den strategisk utveckling av verksamheten ska förverkligas.

Skrivet av Karin Forsberg.