Ideell Arena växer

Ideell Arena välkomnar fyra nya partnerorganisationer: Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, Tollare folkhögskola, Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran (SSNF), och Sveriges hembygdsförbund är nu en del av Ideell Arenas nätverk.

Farida al-Abani, generalsekreterare på SSNF kommenterar föreningens beslut att ansöka om partnerskap i Ideell Arena:
-Vi må ha bildats som organisation 1837 men vi slutar inte att utvecklas för den delen. Det ska bli spännande att utforska vad vår gamla organisation kan bidra med till resten av nätverket och hur vi kan hitta nya vägar till folkbildning och samverkan. Det är viktigt att ingå i ett så brett civilsamhällsnätverk och att ge civilsamhället mer plats när det kommer till forskning.

Det är väldigt roligt att till Ideell Arena få välkomna fyra nya organisationer som vill vara med och bidra med sina kunskaper, perspektiv och frågor in i partnerskapets gemensamma arbete att utveckla och stärka ledarskap och styrning i den ideella sektorn, säger Erik Sjöstrand, verksamhetschef på Ideell Arena.

Skrivet av Karin Forsberg.