Rapport från Ideellt Forum 2019

På Ideellt Forum, ett samarrangemang mellan Ideell Arena, PwC och Swedbank, mötte filosofen Jonna Bornemark ledare i civilsamhället i ett samtal om varför vi mäter allt mer på livets alla områden. Finns det en övertro på siffror, rankinglistor och kvalitetsindex i vårt samhälle? Att vi lyckas bättre ju mer vi mäter och ”evidensbaserar”? 

Med hjälp av tre renässansfilosofer problematiserar Bornemark ”mätbarhetssamhället” och utmanar samtida ideal om vad som egentligen gör organisationer konkurrenskraftiga och långsiktigt framgångsrika. 

 

Ideellt Forum 2019: Det mätbara och det omätbara – ett samtal om det samtida mätbarhetssamhället

av Andreas Linderyd, Ideell Arena

Stand your ground, anpassa er inte mer än absolut nödvändigt till denna mätbarhetens tidsålder. Till den utbredda tilltron till att de flesta problem bäst hanteras genom att spalta upp, kvantifiera och beräkna.

Till detta återkom filosofiprofessor Jonna Bornemark när hon gästade Ideellt Forum den sista fredagen i november.

Budskapet var riktat till oss ideella organisationer, samtalsämnet ”mätbarhets- och förpappringssamhället”. Alla organisationer behöver mäta, påpekar Bornemark. Men vi behöver vara mer noga med vad vi mäter, kanske borde vi rent av mäta vad vår övertro på mätandet – administrationen vi byggt upp – kostar.

Å andra sidan är det vanskligt att tro att det bara är det mätbara som är ”verkligheten”.

Jonna Bornemark gör succé med sin uppgörelse med pedanternas världsherravälde. I fjol kom hennes bok, i år har hon i många sammanhang fått berätta om varför en renässans för det omätbara – som hon själv visar en längtan efter – är påkallad. Hon sa sig vara särskilt glad att denna dag få reflektera över denna systemkritik med ledare i den ideella sektorn, en del av samhället som hon uppfattar att många röster i det offentliga samtalet bortser från.

Ratio och intellectus
På Ideellt Forum fick vi bekanta oss med begreppen ratio och intellectus. Ratiot är den del av förnuftet som till vardags hanterar det som sinnena ger. I ett ratio är vi mätande varelser. Människor kan inte organisera sin värld utan att mäta. Men vi behöver också intellectus, som inte handlar om kontroll utan i stället om vår förmåga att relatera till icke-vetandet. Typiska intellectus-frågor är ”vilka vi är” och ”vart vi är på väg”. Det som, liksom ord som empati och omdöme, inte självklart låter sig spaltas upp och kvantifieras.

Hur bygger vi miljöer för ett professionellt omdöme i verksamheten? Den frågan borde vi oftare ställa, menar Bornemark. Hon söker en ökad lyhördhet inför det situationsunika och det vi ännu inte vet.

Enligt Jonna Bornemark kan även vi ideella organisationer bli betydligt bättre på att knyta vårt mätande och våra uttalade värderingar till en intellectus-praktik.

Samtalet med Bornemark föregicks och avslutades med ett samtal med tre ledare i sektorn: Erika Brundin, Svenska kyrkan; Ola Mattsson, Rädda Barnen; Thomas Schneider, Bräcke diakoni. Moderatorer under eftermiddagen var Anna Carlstedt, Stockholms universitet och Andreas Linderyd, Ideell Arena. Också Erika, Ola och Thomas kommenterade mätbarhetssamhällets avigsidor men uppehöll sig ännu mer vid vikten av att mäta bättre. Att påvisa varför också ideella organisationer behöver vara bra på att mäta. Och i mätandet än mer inkludera de som man finns till för.

Naturskyddsföreningen hyllades
Ideellt Forum – som är ett samarbete mellan Ideell Arena, PwC och Swedbank – arrangerades för 18:e gången med över 150 deltagare i Bonnierhuset. En klassiker i sammanhanget är Årets redovisning i ideell sektor, en utmärkelse som denna gång tilldelades Naturskyddsföreningen.

Det var en novemberfredag då snön fallit över huvudstaden men som inte hindrade en god uppslutning till det inledande frukostminglet. Under denna frukost presenterade Charlotte Rydh, Giva Sverige, och Johan Sverker, PwC, rapporten ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?”

Samtalet om vad vi mäter – och inte borde mäta – kommer framöver att följas upp i andra Ideell Arena-sammanhang. Missa inte heller vår podcast med Anna Magnusson och Jonna Bornemark. De möttes i direkt anslutning till Ideellt Forum och deras mycket intressanta samtal tar du del av här.

av Andreas Linderyd, Ideell Arena

Pressmeddelande: Årets redovisning i ideell sektor

Se också från PwC:s och Swedbanks seminarium

 

Skrivet av Caroline Fagerson.