Ideellt Forum – en plats för lärande och reflektion om sektorns utmaningar

Den 21 november är det dags för den 17e upplagan av Ideellt Forum, en mötesplats för forskare, praktiker och företrädare från sektorn att träffas och utbyta erfarenheter kring juridik, redovisning, kommunikation och andra aktuella ämnen. Civilsamhället är i ständig förändring såväl som en ständig förändrare av samhället och det är både en styrka och en utmaning att vara en del av något som testar gränser och utmanar invanda beteenden. Många gånger är civilsamhället en grogrund för innovativa lösningar på samhällsutmaningar, samtidigt som det finns ett ökat tryck på sektorn att anamma arbetssätt och logiker från såväl privat som offentlig sektor. Det krävs ett gemensamt reflekterande och lärande för att alla som verkar i eller samverkar med sektorn ska kunna ta vara på lärdomar på bästa sätt. Ideellt Forum är ett viktigt tillfälle för att göra just detta.

Ideellt Forum samarrangeras av Ideell Arena, Swedbank och PwC. Lena Svensson är sedan många år ansvarig för branschen ideell sektor på PwC och berättar om varför hon ser ett värde i att gemensamt arrangera Ideellt Forum.

– Dagen ger ett djup i viktiga aktuella samhällsfrågor och handfasta råd om hur ideella organisationer kan hantera de krav de ställs inför. Jag tycker att programmet är väldigt spännande och spänstigt!

Lena resonerar kring den förändring hon sett under den tid hon arbetat med ideella organisationer. Hon ser ett samband mellan ökade krav på både redovisning och kontroll samt en ökad grad av professionalisering i civilsamhället.

– Redovisningstrycket på sektorn har blivit bra mycket större. Vi möts av allt högre krav och i allmänhet växande förväntningar på vad organisationer rapporterar om sin verksamhet. På det stora hela tror jag professionaliseringen är av godo. Men ibland kan det nog medföra krav som kväver medlemmarnas frivilliga engagemang.

Att stanna upp och reflektera är därför viktigt, menar Lena, och betonar att det behövs återkommande erfarenhetsutbyten om utvecklingens för- och nackdelar. Lena lyfter värdet av att samverka med företrädare för civilsamhället och på så sätt få en ännu bättre förankring av innehållet på Ideellt Forum.

– Ideell Arena har tillfört oerhört mycket energi. Inom partnerskapet finns inte bara kunskap om den ideella sektorns villkor och utveckling, utan också god kännedom om intressanta föreläsare och civilsamhällesforskningen. Med detta blir Ideellt Forum ännu relevantare och bättre.

Som vanligt på Ideellt Forum utses Årets redovisning i ideell sektor och nytt för 2018 är ett hedersomnämnande till den organisation som bäst presenterar resultat och effekter av sitt hållbarhetsarbete. Under förmiddagen hålls årsredovisningsseminarium av PwC och seminarium om organisationers juridik – utmaningar och stöd av Swedbank. Ideell Arena har därefter ansvar för eftermiddagens program som är på temat: Frihet och ansvar för ideella organisationer – en större berättelse om tillit och kontroll i samhället.

Det är hög tid att anmäla sig, platserna går åt fort och sista anmälningsdag är den 12 november. Ideell Arenas partnerorganisationer får 20 % rabatt på deltagaravgiften. Läs mer om programmet och anmäl dig här

Skrivet av Katarina Gustafsson.