Intervju med Pekka Johansson

Pekka Johansson

Behöver du bollplank och inspiration?
Välkommen till Opinionsbildarnätverket!

Pekka Johansson

Pekka Johansson, Svenska FN-förbundet (foto: Niklas Björling)

Pekka Johansson, pressekreterare i Svenska FN-förbundet, har varit med i IDEELL ARENAs Opinionsbildarnätverk sedan det startade för ungefär två år sedan.

– Det är ett bra sätt att under lagom informella former och sakkunnig ledning kunna utbyta erfarenheter med kollegor. Det som har gett mig mest är dels att ventilera positiva och negativa erfarenheter från den egna verksamheten, dels att få inspiration och idéer från andra.

Titlarna på nätverkets medlemmar varierar: pressekreterare, press- och kommunikationsansvarig, intressepolitiskt sakkunnig, opinionsbildare, politisk sekreterare…

– Det som förenar oss är att vi i stor utsträckning har samma eller liknande arbetsuppgifter. Vi har också mycket gemensamt eftersom vi är yrkeskollegor i samma bransch, ideella sektorn.

Vem tycker du ska gå med i Opinionsbildarnätverket?

– Alla som jobbar med opinionsbildning i ideell sektor och känner behov av inspiration och bollplank har nytta av att gå med. Särskilt de som jobbar i mindre organisationer, där det är få som arbetar med kommunikation och opinionsbildning.

Just nu finns det plats för fler medlemmar i nätverket. Är du intresserad av att gå med?
Kontakta helena@klarakom.se