Intervju med Anita Olsson

Anita Olsson Famna

”Kommunikationsnätverket ger tid för eftertanke” 

Anita Olsson gick med i IDEELL ARENA:s nätverk för kommunikatörer samtidigt som hon började arbeta som kommunikationsansvarig på Famna. Det var för ungefär sex år sedan.

– Den främsta nyttan med nätverket är att jag har fått en del praktisk kunskap genom att dela erfarenheter med personer i organisationer som har ungefär liknande förutsättningar som oss. Vi har lärt känna varandra bra och det har skapat en trygghet i gruppen. Det gör också att det är lätt att ta kontakt med varandra mellan träffarna, säger Anita Olsson.

Under de år Anita har deltagit i nätverket har nätverket haft flera processledare. Sedan en tid tillbaka leds nätverket av Helena Sundqvist Laurin, som själv har en bakgrund i sektorn.

– Nu har vi en bra stabilitet i gruppen och vi arbetar mer långsiktigt än tidigare. Inför varje termin ger vi i gruppen förslag på vilka frågor vi vill ska behandlas, förklarar Anita.

I nätverket ingår cirka 12 personer, som träffas tre till fyra gånger om året. Däremellan håller gruppens deltagare kontakt med varandra och lägger då och då in spontanluncher i Stockholm. Under träffarna behandlas exempelvis ämnen som kommunikationsstrategier, omvärldsbevakning och medierelationer. Ibland deltar externa föreläsare.

För Anita Olsson ger nätverket också tid för eftertanke.

– Nätverket är viktigt för oss som jobbar i små organisationer. Man behöver bli påmind om hur man ska jobba med olika frågor, avslutar Anita Olsson.