Intervju med Anna Carlstedt

annacarlstedtpress

”Ordförandenätverket är ett andningshål”

Anna Carlstedt har varit förbundsordförande i IOGT-NTO sedan 2009 och ordförande i Forum sedan 2008. Hon håller ihop mötena i IDEELL ARENA:s och Forums gemensamma ordförandenätverk. På mötena deltar fem till 15 personer och de träffas två gånger per termin. Nätverket erbjuder erfarenhetsutbyte och föreläsningar. Det kan vara inbjudna föreläsare eller någon i gruppen som presenterar en egen frågeställning.

– Men även mellan mötena håller deltagarna kontakt med varandra, de mailar och delar information med varandra. Vi hade till exempel en organisation som tog fram en krishanteringsplan och som delade med sig av den informationen och gav andra inspiration, berättar Anna Carlstedt.

Ämnena som diskuteras under träffarna är av varierande slag. Ibland är det känsliga frågor som rör personkonflikter eller organisationsförändringar. Eller politiska frågor. Det kan också handla om hur öppen en organisation ska vara med sina styrelseprotokoll, om de ska vara offentliga eller inte.

– Det är högt och lågt. Ibland kan samtalen handla om hur man får tiden att räcka till.

Vid andra tillfällen kan det vara svårare frågeställningarna. I IOGT-NTO uteslöt vi till exempel en medlem vid ett tillfälle och det gjorde att vi i nätverket hade en diskussion kring det.

Om man tillhör en stor eller liten organisation spelar ingen roll, menar Anna. Alla är välkomna i nätverket.

– De flesta som är med verkar dock vara arvoderade, vilket nästan verkar vara ett krav för att man ska kunna ta den tid som behövs. Är du helt ideell och ska leda en organisation kan det vara svårt att avsätta tid för andra saker. Det är förstås lite synd. Samtidigt går det att vara med ändå och bara delta på maillistan.

Att vara ordförande i en medlemsorganisation som IOGT-NTO med 30 000 medlemmar ställer speciella krav. Det är särskilt märkbart i samband med förändringsarbete.

– Då gäller det att gå fram lagom fort. Om 51 procent säger ja i en fråga på en kongress kan man inte peka med hela handen. Det är en balansgång där det å ena sidan måste ske en utveckling, samtidigt som det måste det gå lagom fort. Men jag gillar att det går lite långsamt.

Ordföranderollen i Forum ser något annorlunda ut i och med att det är en paraplyorganisation med medlemsorganisationer.

– Där är utmaningen att vara klar över vad paraplyorganisationen ska göra. Där kan frågeställningarna handla om gränsdragningar kring vad vi ska göra och vad medlemsorganisationerna ska göra.

För Anna Carlstedt är det viktigt att vara klar över skillnaderna mellan att vara ordförande och GS i en ideell organisation.

– Styrelsens uppgift är att vara politisk och strategisk. Kansliet och GS ska leda det operativa arbetet. De har helt olika roller. Men den gränsdragningen är inte alltid enkel och därför måste man hela tiden föra en diskussion kring detta och ha frågan uppe på bordet.

Och till nätverksträffarna går det att ta med sig just den typen av frågeställningar. Dagordningen styrs av vad deltagarna vill ta upp under mötet.

– Många ordföranden upplever att de är ganska ensamma i sin roll. Det går inte att prata med vem som helst utan man måste vara varsam kring vem man pratar med. I nätverket vet man att det man säger stannar där.

I ordförandenätverket deltar personer från både stora och små organisationer. Frågeställningarna är oftast desamma oavsett om man är liten eller stor, menar Anna.

– Som ordförande ska man peppa andra och bidra till lösningar. Andra vänder sig till ordföranden och frågar hur man ska lösa olika frågor. Då är det skönt att kunna vända sig till en grupp för att få stöd. I nätverket kan man hämta, fylla på och vila. Det är ett andningshål.

Foto: Elisabeth Toll