Intervju med Jesper Nilsson

jesper-nilsson

”Nätverksträffarna är uppfriskande och ger ett inflöde av kunskap”

I maj 2012 tillträdde Jesper Nilsson som avdelningschef för Rädda Barnens kommunikations- och insamlingsavdelning. Dessförinnan var han kommunikationschef på Hyresgästföreningens riksförbund. Han är också en av initiativtagarna till IDEELL ARENA:s nätverk för kommunikationschefer.
– Tidigare hade vi bara ett nätverk för alla kommunikatörer. En del hade personal- och budgetansvar och en del hade det inte. Det gjorde att det blev diskussioner om högt och lågt. I nätverket för kommunikationschefer har alla personal- och budgetansvar och det gör att diskussionerna blir mer relevanta, förklarar Jesper Nilsson.

IDEELL ARENA:s nätverk för kommunikationschefer träffas fyra gånger om året. I nätverket ingår 15-20 personer, men i träffarna deltar ungefär sex-sju personer varje gång.

– I rollen som kommunikationschef uppstår det ofta akuta situationer vilket gör att många tvingas lämna återbud med kort varsel.

För Jesper innebär deltagandet i nätverket framförallt en möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med kollegor.

– Det handlar mycket om igenkänning och att få ett inflöde av kunskap. En sorts omvärldsbevakning. Sedan delar vi med oss av olika fall och situationer. Nyligen hade vi till exempel en dragning av Cancerfondens insamlingschef som berättade om deras varumärkes- och insamlingsarbete. Det kändes väldigt relevant.

Jesper Nilsson är chef för 45 personer och ansvarar för såväl kommunikation som insamling på Rädda Barnen. Vissa medlemmar i nätverket har samma ansvarsområde som Jesper, medan andra kombinerar kommunikationsansvaret med organisationens medlemsutveckling. En del är ”bara” kommunikationschefer.

– Det ser olika ut och det gör att vi kan ha intressanta diskussioner om hur organisationer är uppdelade. Det är bara bra att det ser lite olika ut.

Att vara chef i en ideell organisation ställer speciella krav. Ett område som Jesper särskilt lyfter fram är dynamiken mellan anställda och förtroendevalda.

– Just det är fundamentalt när man arbetar i en organisation. När man arbetar med politisk påverkan till exempel krävs det mycket förankring med de förtroendevalda kring olika beslut och lösningar. Det handlar mycket om att bygga relationer i många led. Det krävs kort sagt mycket höghöjdsträning.

Ett annat exempel på diskussionsämne som behandlats i nätverket är den kommunikationsansvariges roll i ledningsgruppen.

– Alla som arbetar med kommunikation måste förstå och kunna den verksamhet som man arbetar med. Annars blir kommunikation bara ett pålägg och det blir svårt att argumentera för god intern och extern kommunikation och förstå hur beslut och vägval påverkar organisationens varumärke.

Andra exempel på ämnen som diskuteras är ekonomi, medlemsutveckling- och rekrytering, krishantering och internkommunikation. Vad som tas upp på träffarna är mycket upp till deltagarna som själva får komma med förslag på ämnen att diskutera.

– Det är viktigt att vi som är med i nätverket är med och utformar träffarna. Sedan önskar jag att vi får in fler personer i gruppen och att vi som är med blir bättre på att prioritera vår medverkan. Att vara med i nätverket är uppfriskande.