Intervju med Katharina Persson

Katharina Persson

Nätverk för strategiska frågor om lärande

Katharina Persson

Katharina Persson

Efter några provmöten etableras nu IDEELL ARENAs nätverk för kompetens och lärande. Katharina Persson, verksamhetsutvecklare på Sensus, är en av initiativtagarna till nätverket:

– Jag letade efter ett sammanhang att utbyta erfarenheter och grotta ner mig i frågor kring lärande, att reflektera med personer från andra organisationer. Flera av oss arbetar ganska ensamma med strategiska frågor om lärande.

Hur lever vi våra pedagogiska värderingar? Hur arbetar vi strategiskt för att skapa ett effektivt lärande? Hur arbetar vi med digitalt lärande? Det är exempel på frågeställningar nätverket vill utbyta erfarenheter kring.

– Erfarenhetsutbytet är det viktigaste, säger Katharina Persson, men ibland har vi också extern input, till exempel från forskning, som vi sen kan reflektera kring.

Nätverket bjuder in ganska brett – men det riktar sig till dig som leder organisationens arbete med lärande och kompetensutveckling på nationell nivå.

-Till exempel till nationella verksamhetsutvecklare med fokus på vuxnas lärande och HR-/kompetensutvecklingschefer som ytterst ansvarar för organisationens arbete med medarbetar- och chefsutveckling.

Nu hoppas Katharina Persson att nätverket ska finnas för varandra även mellan träffarna – att alla ska kunna ställa frågor till varandra till exempel via mejllistan: ”det här håller vi på med, hur tänker ni kring den frågan?”.

– Utrymmet att diskutera de frågorna i den egna organisationen kan vara svårt att få till – både tidsmässigt, och att det kanske inte finns någon som arbetar med just samma sak. Nu planerar vi att ses fyra gånger per år, tre timmar varje gång.

Vill du gå med i nätverket för kompetens och lärande? Kontakta Ulrika Erksell, ulrika.erksell@ideellarena.se.