Intervju med Robert Larsson

robert larsson

Robert Larsson har varit IT-chef på Riksidrottsförbundet sedan 2008. Han gick med i IDEELL ARENA:s IT-chefsnätverk 2007.

– RF har sedan många år bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete på IT-området. Som partner i IDEELL ARENA vill vi vara med och bidra till att det blir ett utvecklande nätverk, säger han.

– Träffarna består till stor del av erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Ibland bjuds en extern person in för att föreläsa om något aktuellt område och efteråt för vi en diskussion om hur vi kan omsätta detta i vår organisation. Vi har till exempel pratat mycket om personuppgiftslagen, PUL. I de diskussionerna har vi haft nytta av att komma från samma sektor då frågeställningarna är ungefär desamma, berättar Robert Larsson.

Den främsta styrkan med nätverket menar Robert är att alla verkar inom den ideella sektorn. Att alla brottas med ungefär samma problemställningar gör erfarenhetsutbytet givande.

– Det som är speciellt med att arbeta med IT-utveckling inom den ideella sektorn är att lösningarna ska göras för en stor mängd människor som till stor del arbetar ideellt. I företagsvärlden mäter man vad som står på sista raden i bokslutet. I den ideella världen är det svårare att hitta sådana mätverktyg. Vår utmaning är att hitta system som gör att det går att spara på den ideella tiden.

Processledare för IT-chefsnätverket är professor Alf Westelius, verksam vid Linköpings universitet.

– Genom honom får vi ta del av mycket skräddarsytt forskningsmaterial som bygger på den ideella sektorn och det är värdefullt.

I och med att RF har bedrivit ett omfattande arbete med IT-utveckling under många år, hör nätverkets deltagare gärna av sig till Robert för att få tips och idéer. Själv får Robert idéer till lösningar från
andra som har genomfört projekt som RF själva är på väg att göra.

– Avslutningsvis påpekar Robert, att det är ett bra nätverk för oss som jobbar inom ideell sektor.