Intervju med Tove Sjöblom

tove1-150x150

Nätverket ger Tove stöd i svårbalanserad HR-roll
– Den kunskap jag får i personalchefsnätverket skulle jag behöva gå många dagar på andra kurser för att få. I nätverket vet jag också att det är beprövad kunskap.

Det säger Tove Sjöblom, HR-ansvarig i Scouterna, som varit med i IDEELL ARENA:s personalchefsnätverk sedan 2013

För Tove Sjöblom som är relativt ny i sin roll som HR-ansvarig har deltagandet i personalchefsnätverket varit ett sätt att snabbt bygga upp sitt nätverk med personer med liknande funktioner. I de träffar Tove deltagit i har ämnen som facklig förhandling, HR i ledningsgrupp och förändringsarbete stått på programmet.

– Som HR-ansvarig blir man ganska ensam i sin roll eftersom man representerar både ledning och de anställda, min lojalitet ligger hos organisationen. Alla människor behöver en tillhörighet, men det tycker jag inta att man ska ha ska man inte ha i HR funktionen . Det kan man istället få genom nätverket där personer i samma position kan ge stöd. Dessutom är det värdefullt och bra för min kompetensutveckling att få träffa människor som jobbat länge inom HR. Det är fantastiskt med erfarenhetsutbytet med människor som gör samma saker som jag fast på andra sätt.

– Det har varit konkreta frågeställningar och diskussioner där vi har fått möjlighet att reflektera över hur vi gör saker i vår egen organisation och hur vi kan hitta bättre lösningar. För mig är det viktigt att bolla med andra hur de gör och kanske justera så att vi kan bli ännu bättre. Det är ett sätt att få bekräftat att vi är på rätt spår och tampas med samma frågeställningar.

Utöver IDEELL ARENA:s nätverket har Tove Sjöblom ett eget personligt nätverk av personer som arbetar med HR-frågor. De flesta är dock yngre och verksamma i andra sektorer än den ideella, bland annat inom näringslivet.

– I den ideella sektorn finns det många små organisationer där lönsamheten inte är prio ett. Man jobbar mer med hjärtat och strävar snarare efter att uppnå olika verksamhetsmål. Det i sin tur ställer andra krav när man arbetar med personalfrågor. Det motiverar att vara del av ett personalchefsnätverk genom IDEELL ARENA. Det finns frågor som är specifika för ideell sektor.