”Jag hamnade på helt rätt arbetsplats!”

Efter mer än ett decennium på Ideell Arena går Katarina Gustafsson vidare till en ny tjänst som kanslichef på Neuroförbundet. I en intervju reflekterar hon över lärdomar och utmaningar under sin tid på Ideell Arena.– Ska jag nämna något som har varit särskilt roligt och stimulerande så är det att arbeta med nätverken och programmen. Det har gett en enorm kunskap och insikt om hur det är att vara ledare och vilka utmaningar man ställs inför, berättar Katarina Gustafsson bland annat. 

Har du varit i kontakt med Ideell Arena de senaste åren har du med all sannolikhet stött på Katarina Gustafsson, mångårig medarbetare på kansliet. Hon började på Ideell Arena september 2012 och har innehaft en rad olika tjänster genom åren, däribland som projektledare för LedarskapsArenan, kommunikatör och verksamhetsutvecklare. 

Numera är Katarina Gustafsson program- och nätverksansvarig samt biträdande verksamhetschef, men vid månadsskiftet lämnar hon för ett nytt uppdrag. I intervjun nedan berättar hon mer om sina år på Ideell Arenas kansli.

Hur kom det sig att du började på Ideell Arena?
– Jag sökte egentligen inte tjänsten, utan det var så att Fredrik Kron som var verksamhetschef på Ideell Arena fick tips om mig. Jag hade arbetat som förbundssekreterare på Vi Unga, pluggade och sökte samtidigt jobb, så det passade bra. Jag hade ju god kännedom om Ideell Arena redan tidigare. Min bild var att Ideell Arena var en väldigt viktig aktör, det märkte jag inte minst efter att jag hade gått Ung med makt några år tidigare. Genom Ideell Arena fick jag upp ögonen för vad civilsamhället är för något, att det är stort. Där spelade Filip Filip Wijkström en viktig roll till exempel.

Vad har varit roligast under detta dryga decennium?
– Det roligaste är alla möten och alla samtal med chefer och ledare! Ska jag nämna något som har varit särskilt roligt och stimulerande så är det att arbeta med nätverken och programmen. Det har gett en enorm kunskap och insikt om hur det är att vara ledare och vilka utmaningar man ställs inför. Det har också gett en värdefull bild av vart sektorn är på väg. Det är otroligt lärorikt. Redan innan jag började på Ideell Arena hade jag bestämt mig för att jag skulle arbeta på ett ställe där jag fick fylla på och lära mig mycket själv. Jag hamnade på helt rätt arbetsplats!

Vad har varit svårast?
– Det svåraste har varit översättningen av kunskap skulle man kunna säga. ”Hur kan praktiker förstå och använda den forskning som presenteras? Varför är forskningen relevant för mig?” Bryggan mellan teori och praktik måste fungera bra. Det är sådant som kräver att man har en god övergripande bild av forskningen kring civilsamhället. Det handlar inte så mycket om arbetsmetoder utan att se till att gruppen lotsas, där jag har fått vara en sorts röd tråd. Sådana processer underlättas av att arbeta i nätverk och program där det finns mycket tid och engagemang från deltagarna.

Nu går du vidare till en tjänst som kanslichef på Neuroförbundet. Vad ser du fram emot mest där?
– Det ska bli väldigt roligt att arbeta med personalfrågor och vara den som ska ge andra förutsättningar att göra ett bra jobb. Jag ser också fram emot att vara mer verksamhetsnära, även om jag gillar att vara i det övergripande också. Det blir spännande också att omsätta teori och kunskap i en organisatorisk kontext. På Ideell Arena har jag ofta fungerat som en sorts facilitator som ska få andra att prata. Jag ser faktiskt fram emot att få prata lite själv också (skratt!).

Erik Sjöstrand, verksamhetschef på Ideell Arena, ser fram emot att träffa Katarina Gustafsson i nya sammanhang.
– Vi tackar Katarina för hennes viktiga insatser för Ideell Arena. Hon har envetet arbetat med att koppla ihop forskning och praktik och har mött och sporrat många ledare i sitt strategiska ledarskap i sektorn. Även om hon nu slutar arbeta hos Ideell Arena är vi glada att vi får fortsätta möts i hennes nya roll som en del av det breda partnerskap som är Ideell Arena.
Skrivet av Ekim Caglar.