Jonna Bornemark om LedarskapsArenan

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola samt en av de medverkande under LedarskapsArenan. Där kommer hon att tala om människan som komplex kunskapsvarelse – och mörtar!

Vad innebär omdömesodling för dig?
– Omdöme är en komplex förmåga som inkluderar såväl en relation till det man inte vet som till faktakunskap. För att träna den behöver man stanna kvar i svåra, konkreta situationer, vrida och vända på dem, kanske knyta dem till olika teoretiska perspektiv för att få en större blick, följa hur erfarna kollegor resonerar, ärligt känna efter hur man själv reagerar, använda sig av tidigare erfarenheter osv.
– Omdöme är att stanna kvar i det svåra, använda alla sina förmågor och handla trots att man inte vet allt. För att odla den förmågan behöver man träna sig på att lyssna utan att tappa sin riktning.

Vad kommer du att tala om under LedarskapsArenan?
– Jag kommer tala om hur vi ändrar en kultur som gått vilse. Om människan som komplex kunskapsvarelse som kan vara så mycket mer och leva på så många andra sätt än vi vanligen tror. Och så ska jag prata om mörtar!

Läs mer om LedarskapsArenan och anmäl dig här.

(Foto: Linnéa Jonasson Bernholm/Appendix Fotografi)

Skrivet av Ekim Caglar.