Kalendarium

LedarskapsArenan 2021

LedarskapsArenan – mötesplatsen för civilsamhällets ledare – kommer att hållas torsdagen den 4 februari, 2021. Arenan äger rum 8:45–16:00 och denna gång möts vi i Zoom. Mötesplatsen planeras i år i samarbete med forskarna på Stockholm Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm. Program LedarskapsArenan 2021 Varmt välkommen! …

Läs mer

Mellan ideal och verklighet – spaningar om chefsrollen

Är en förmåga att hantera komplexitet viktigare i en chefsroll än att utveckla välskrivna strategier? I detta workshop-inspirerade strategiforum är chefsrollen i civilsamhället i fokus. Johan Welander introducerar sin nya bok och ifrågasätter ofta föregivettagna föreställningar om chefsrollen.  Medverkande Johan Welander, grundare av Thinkandact och processledare för Ideell Arenas HR-chefsnätverk …

Läs mer

Premiär: Akademisk trädgård

Välkommen till premiären av Akademisk trädgård! En utforskande mötesplats där vi tar avstamp i aktuell forskning, till exempel en nyligen försvarad doktorsavhandling eller i tidskrift och antologi publicerad artikel. Tror du ni kan förändra världen utan att känna er obekväma? Frågan är central i Pernilla Johanssons avhandling The Emotional is …

Läs mer

Partnerskapsmöte och idéseminarium 2021

Välkommen på 2021 års partnerskapsmöte och idéseminarium! Partnerskapsmötet är öppet för ombud från alla partners i Ideell Arena. På mötet väljs ledamöter till nätverkets styrgrupp och vi samtalar även om året som varit och verksamhetens inriktning framöver. Idéseminarium Av tradition arrangeras ett idéseminarium före Ideell Arenas partnerskapsmöte. Denna gång är …

Läs mer