Kalendarium

Proffsighet och professionalisering i civilsamhället

Professionaliseringen av den ideella sektorn diskuteras alltmer flitigt, även om idéerna om fenomenet spretar. Vad kan professionalisering vara? Vad innebär fenomenet för våra organisationer, och hur ska civilsamhällets ledare förhålla sig till utvecklingen? Ideell Arena släpper nu rapporten Proffsighet och professionalisering i civilsamhället som bygger på en workshop där ledare …

Läs mer

Kunskapskonferensen 2021

Torsdagen den 28 oktober är det dags för årets Kunskapskonferens, den här gången med temat Civilsamhällets roll i den lokala platsens hållbara utveckling. Här presenteras aktuell forskning om det civila samhället, och praktiker, forskare och offentliga sektorn möts. Konferensen arrangeras av MUCF i samarbete med Vetenskapsrådet, Sveriges Kommuner och Regioner, …

Läs mer

Ideellt Forum 2021

Torsdag 19nde november arrangeras Ideellt Forum! Den årliga mötesplatsen som sätter ljus på den ideella sektorns ekonomiska frågor, och på årets konferens utforskar vi tillsammans hur vår uppfattning av ekonomi kan breddas och fördjupas med hjälp av kulturens värld. Mötesplatsen arrangeras av Ideell Arena och Giva Sverige i samarbete med …

Läs mer

Save the date: LedarskapsArenan 2022

Välkommen på LedarskapsArenan 2022! Ideell Arenas stora, årliga mötesplats där ledare och forskare träffas för att tillsammans reflektera kring några av de viktigaste frågorna för ideella sektorn. Om det aktuella pandemiläget tillåter ses vi fysiskt, på internat från lunch 10/2 till lunch 11/2. Mer information kommer.

Läs mer