Kalendarium

Att organisera ideellt engagemang

Det medborgerliga engagemanget syns vara stabilt gällande omfattning, men förändrade förutsättningar innebär samtidigt att formerna för engagemanget förändras. Karin Robertsson har nyligen disputerat med avhandlingen Mellan civilsamhälle och folkrörelse – Ett aktörsperspektiv på rekrytering och organisering av medborgerligt engagemang. I den visar hon hur ideella organisationer erbjuder ett utvidgat utbud …

Läs mer

Save the date: Kunskapskonferensen 2021

Boka in 28e oktober redan nu! Då hålls Kunskapskonferensen i samarbete med MUCF, Vetenskapsrådet, Sveriges kommuner och regioner, och Ideell Arena. Kunskapskonferensen arrangeras årligen med fokus på aktuell forskning och forskningsprojekt som rör det civila samhället. Mer info kommer.

Läs mer

Save the date: Ideellt Forum 2021

Anteckna datumet för höstens Ideellt Forum redan nu! Torsdag 19nde november arrangeras Ideellt Forum av Ideell Arena och Giva Sverige i samarbete med PwC och Swedbank. Under dagen står finansiering och ideella sektorns ekonomiska frågor på dagordningen. Mer info kommer.

Läs mer

Save the date: LedarskapsArenan 2022

Välkommen på LedarskapsArenan 2022! Ideell Arenas stora, årliga mötesplats där ledare och forskare träffas för att tillsammans reflektera kring några av de viktigaste frågorna för ideella sektorn. Om möjlighet finns ses vi för fysiskt, på internat från lunch 10/2 till lunch 11/2. Mer information kommer.

Läs mer