Ideellt forum 2022: Bidragsgivare eller uppdragsgivare – Vem sätter agendan för civilsamhället?

DATUM: 2022-12-02 13:32 - 09:00

VAR: Meddelas senare

ARRANGÖR: Ideell Arena och Giva Sverige i samarbete med Swedbank och PwC.

Läs mer

Den 2 december arrangerar Ideell Arena och Giva Sverige Ideellt forum, en mötesplats där forskare och opinionsbildare i eller runt den ideella sektorn diskuterar aktuella och framtida frågor av relevans. Varmt välkommen att anmäla dig idag!

Årets Ideellt forum kommer kretsa kring frågan vad finansiering och beroende av finansiärer gör med civilsamhällets organisationer. Resurser kommer sällan utan krav och förväntningar på vad organisationen ska göra och vara, hur verksamheter ska bedrivas och vilken målgrupp som är i fokus.

Dessa krav och förväntningar behöver vi, som mottagande organisationer, förhålla och anpassa oss efter oavsett om de kommer från offentliga aktörer i form av bidrag eller kontrakterade uppdragsersättningar, från filantroper och företag eller från enskilda givare.

Med en mix av inspel från forskare och ledare i sektorn och interaktiva Runda bords-samtal, diskuterar vi tillsammans hur vi strategiskt kan skapa en blandning av finansieringskällor som ger oss möjlighet att vara trogna våra organisationers grunduppdrag.

Ideellt forum arrangeras av Ideell Arena och Giva Sverige i samarbete med Swedbank och PwC.

Läs mer om programmet, talarna och hur du anmäler dig via https://www.ideelltforum.org/.