Bortom torghandel och elfenbenstorn

Bortom torghandel och elfenbenstorn är en studie om integrerad vetenskap för hållbar kunskapsförsörjning.

Den pågående studien frågar sig hur vi kan tillämpa vetenskaplig kunskap för att utveckla verksamheter och hur erfarenheter kan beforskas och spridas till andra. Just denna typ av frågor kring samverkan mellan forskning och praktik är en allt mer växande utmaning för många ideella organisationer.

Som ett led i att bidra till förståelsen om detta ingår IDEELL ARENA som studieobjekt i ett forskningsprojekt om samverkan mellan vetenskap och praktik. Projektet bedrivs i samarbete mellan Lunds Universitet och SCORE. Genom att fokusera på hur samhällets aktörer kan bidra till kunskapsutveckling lyfter projektet integrerad vetenskap som metod. Detta sätt att arbeta är ett perspektiv som efterfrågas både inom forskningen och i den offentliga debatten när det gäller vetenskapens roll i samhället. Kunskapsutvecklingen i detta projekt handlar därmed även om att öka förståelsen om hur vetenskap ska kunna bli en starkare del i Ideell Arenas mötesplatser och program, något som på sikt kan spridas till alla partnerorganisationer som vill utveckla sina kunskapsbaserade verksamheter.

Projektet leds av docent Anna Jonsson, Ekonomihögskolan, Lunds universitet och övriga projektdeltagare är docent Maria Grafström, Score samt professor Mikael Klintman, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Vill du veta mer om projektet läs mer här