Civilsamhället i samhällskontraktet

Under 2012 bedrev IDEELL ARENAs vetenskapliga råd ett intensivt arbete att förfärdiga boken Civilsamhället i samhällskontraktet. En antologi om vad som står på spel i civilsamhället. Hur omförhandlas det gamla samhällskontraktet och vad får det för konsekvenser?

I september 2012 presenterades antologin Civilsamhället i samhällskontraktet. I tolv nyskrivna kapitel och med hjälp av både breda penseldrag och fint tecknade detaljer påvisar forskare från olika utgångsvinklar mönster, tendenser och detaljer i omförhandlingen av samhällskontraktet och det civila samhällets roll.

Kapitlen behandlar vad som står på spel då ett gammalt samhällskontrakt är under uppluckring och omförhandling och konturerna av ett nytt ännu bara kan skönjas. I antologin påvisar författarna såväl mönster, tendenser som detaljer i en pågående omförhandling av samhällskontraktet och vilken roll det civila samhället har att spela i denna förhandling. Redaktör för antologin är forskaren Filip Wijkström, som under seminariet ger en övergripande bild av bokens innehåll och slutsatser. Djupdykningar görs kring två av bokens kapitel och seminariet avslutas med några reflektioner av Anna Carlstedt som vid tiden för seminariet var ordförande i IOGT-NTO samt FORUM.