Framtidens engagemang

Projektet genomfördes i form av en scenariokonferens under två tillfällen våren 2013. Rapporten som är projektets resultat är en del av en gemensam upptäcktsresa  in i morgondagen och utforskar möjliga framtider för morgondagens engagemang. Frågeställningar som aktualiseras i rapporten är bland annat: Hur kommer morgondagens medlemmar, förtroendevalda, frivilliga och anställda att engagera sig? Hur ska de ideella organisationerna förbereda sig inför framtiden? Vi vill att rapporten ska inspirera till samtal och diskussioner om hur ideella organisationer kan rusta sig för framtiden och bättre fånga morgondagens engagemang.

Texten i rapporten bygger på omvärldsanalys, forskning och erfarenhet från ideella organisationer. Tillsammans skapar organisationerna i det civila samhället framtiden och kan utveckla nya metoder för att möta eller mota engagemanget i dess olika former i Sverige och i världen.

Läs rapporten här