IdéRik 2025 – Framtidens resurser

Projektet genomfördes i form av en scenariokonferens under två tillfällen våren 2014. Rapporten som är projektets resultat är en del av en gemensam upptäcktsresa  in i morgondagen och utforskar möjliga framtider för morgondagens resurser. Huvudfrågan som diskuteras i rapporten är: Hur kommer arenan för civilsamhällets resurser att se ut år 2025?

Vi vill att rapporten ska inspirera till samtal och diskussioner om hur ideella organisationer kan rusta sig för framtiden. Texten i rapporten bygger på omvärldsanalys, forskning och erfarenhet från ideella organisationer.

Du kan läsa resultatet i både pdf och i vår e-bok. I Pdf:en finns ett begränsat material. I e-boken finns möjlighet att höra de forskare och organisationsrepresentanter som var medverkade under scenariokonferensen där grundmaterialet till rapporten togs fram. För att läsa e-boken behöver du ha tillgång till programmet Ibooks.

Ladda hem e-boken här.

Här kan du ladda hem materialet i pdf