Riksbankens Jubileumsfond

IDEELL ARENAs samverkan med Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är ett exempel på hur IDEELL ARENA arbetat för att öka samarbetet mellan forskare och de ideella organisationerna. RJ tillkallade 2003 en områdesgrupp för att stimulera till ökad och fördjupad forskning om civilsamhället. Genom områdesgruppens arbete skapades bland annat i samarbete med IDEELL ARENA ett antal mötesplatser mellan forskning och praktik. Det ledde så småningom till ett ökat intresse hos flera av IDEELL ARENAs partners för forskningsfrågorna. När RJ beslöt att skapa ett antal så kallade post-doktortjänster ville därför några organisationer själva investera i satsningen så att fler tjänster skulle kunna komma till stånd. Dessa var Hyresgästföreningen, Sensus Studieförbund, Vårdförbundet samt Svenska Sällskapet för Nykterhet och folkuppfostran.

Läs mer om Riksbankens Jubileumsfond