Kunskapsstöd för ledning av innovationsprojekt

Mellan 2018 och 2020 erbjöds ett kunskapsstöd till tio projekt som finansierades inom Vinnovas utlysning ”Social innovation mot segregation – finansiering av innovationslabb för ökad inkludering”.

Kunskapsstödet bidrog genom workshops till att stärka projekten i projektledning från start till effekt, designtänkande, social förändringsteori samt resultat- och effektuppföljning. För dig som är intresserad av att driva innovationsprojekt och processer finns en verktygslåda där du kan pröva några av de verktyg som användes inom ramen för kunskapsstödet.

Inom ramen för kunskapsstödet har Ideell Arena i samarbete med Södertörns högskola och Luleå tekniska universitet även tagit fram ny kunskap kring att leda innovationsprojekt. Kunskapen bygger på analyser av projektledarnas erfarenheter av att leda och organisera innovationslabben, erfarenheter som dokumenterats genom workshops, enkät och projektmaterial.

Rapporten ”Innovationslabb för social inkludering – Erfarenheter från Vinnova-finansierade projekt” kan du ladda ner här eller köpa i tryckt version här.