När ideologin kom till nykterhetsrörelsen

Projektets syfte är att öka kunskapen om ideologins funktion i nykterhetsrörelsen och dess strategiska betydelse i utvecklingsarbetet hos nykterhetsorganisationer. Bakgrunden till projektet är att ideologibegreppet i det civila samhället och nykterhetsrörelsen anses ha en central ställning i den allmänna förståelsen och i forskningen. Bland annat menar företrädare för rörelsen och politiker att ideologi är ett positivt fenomen och något som skiljer ideella organisationer från exempelvis företag och myndigheter. IOGT-NTO Sollentuna menar därför att ideologibegreppet som det används idag har en historia värd att studera.

Aktiviteter inom projektet

• Genomföra och publicera en vetenskaplig studie om ideologibegreppet;
• Organisera och genomföra tre seminarier;
• Publicera resultaten av studien och de tre seminarierna i en bok;
• Lansera boken för en vidare krets och media.

Projektet sker i samarbete mellan IOGT-NTO Sollentuna, Stiftelsen Ansvar för Framtiden, IDEELL ARENA och Ersta Sköndal högskola. Studien kombinerar folkbildningens pedagogiska angreppsätt med mer traditionella vetenskapliga metoder.

Resultat

Projektets resultat har diskuterats internt inom IOGT-NTO och externt vid IDEELL ARENAs arrangemang Strategiforum. Forskningsresultaten presenteras i en kommande bok av ekonomie doktor Ola Segnestam Larsson.