Rundabordssamtalet – om framtida forskningsprojekt

Välkommen till IDEELL ARENAs rundabordssamtal mellan praktiker och forskare om idéer inför kommande studier med fokus på ideell sektor.

Temat för samtalet kretsar kring vilka utmaningar som den ideella sektorn möter och står inför i ett medialiserat samhälle. Värdar är Maria Grafström, docent i företagsekonomi och Karolina Windell, ekonomie doktor, SCORE.

Medierna anses ha allt större betydelse för organisationers ledning och styrning och mediebilder är normerande för människors uppfattningar om vad som är rätt och fel. Trots det finns det begränsad forskning om mediernas betydelse för ideella organisationers verksamhet. Maria Grafström och Karolina Windell bjuder därför in till ett samtal om vilka utmaningar som den ideella sektorn möter och står inför i ett medialiserat samhälle. Syftet är att diskussionen ska lägga grund för ett nytt forskningsprojekt om just hur medierna och mediebilden påverkar förutsättningarna för ideell verksamhet.

Maria och Karolina inleder med att berätta utifrån deras tidigare studier inom området och presentera idéer inför kommande studier med fokus på ideell sektor. Jesper Nilsson, chef för kommunikation och insamling på Rädda Barnen delar sina erfarenheter av att hantera media.

Samtal och diskussion därefter utifrån deltagarnas erfarenheter.

Praktisk information

Datum och tid för samtalet är onsdag den 18 mars kl. 09.00-11.00 på Score, Kräftriket, Stockholms universitet

Inbjudna är IDEELL ARENAs kommunikationschefsnätverk. Antal platser är dock begränsat.

Mer om forskarna

Maria Grafström, docent

Maria Grafström intresserar sig för frågor som rör organisationers medialisering och dess konsekvenser – inte minst hur ett webbifierat medielandskap omformulerar spelplanen för kommunikation och nyhetsproduktion. I hennes studier har särskilt mediernas roll som agendasättare och intermediär för frågor som rör socialt ansvar varit i fokus. Maria har fortsatt sina studier av mediers betydelse för organisationer inom ramen för Scores verksamhet med fokus på hur expertis och kunskapsanspråk organiseras och bestäms i ett medialiserat samhälle.

Läs mer här

Karolina Windell, ekonomie doktor

Karolina Windells huvudsakliga forskningsområde är Corporate Social Responsibility (CSR), moralisering, medialisering, och institutionell förändring inom organisatoriska fält. Hennes forskning handlar om hur idéer om vad som är företags ansvar formas i samspel mellan aktörer i företagens omvärld. Karolina intresserar sig särskilt för frågor om hur medierna sätter agendan för och påverkar föreställningar om ansvarighet i organisationer. Hon forskar även om hur dagens medielandskap förändrar förutsättningarna för nyhetsproduktion och organisationers synlighet.

Läs mer här

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till Ulrika Erksell, IDEELL ARENA, ulrika.erksell@ideellarena.se eller 073-939 58 65 dit även deltagarna i kommunikationsnätverket anmäler sig.