Pågående projekt

Kunskapen om hur man ska finna och omsätta för organisationer relevant forskning kring frågor som strategi, ledning och organisation är oftast inte utvecklad, och exempel på att organisationer omsätter forskning i praktisk handling är därför relativt sällsynt. De pågående projekt som vi initierat och stöttat med syfte att omsätta praktisk forskning i handling listas nedanför.