Sociala innovationer för ett inkluderande arbetsliv

Många ideella organisationer utvecklar nytänkande verksamheter och metoder för att inkludera missgynnade grupper i arbetslivet. För att bidra med kunskaper till ledningen och organiseringen av sådana sociala innovationer startas nu ett nytt forskningsprojekt i samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Svenska kyrkans forskningsenhet och Ideell Arena, med finansiering från Forte. Första steget är att identifiera exempel att studera i dialog med ideella organisationer och andra intressenter.

Tipsa gärna om exempel till projektledaren Malin Lindberg via malin.lindberg@ltu.se.

Mer info om projektet finns på www.ltu.se/socialinnovation.