Kunskapens triumf – En podcast där forskning och praktik möts

Välkommen till Ideell Arenas podcast Kunskapens triumf! Innehållet varierar, men gemensamt för avsnitten är att de ger strategiska perspektiv på organisation, styrning och ledning inom civilsamhället. Med vår podcast vill vi nå fler med vår verksamhet och väcka och samla tankar om civilsamhällets utveckling. De som medverkar är forskare och praktiker från ideell sektor. Materialet är inspelat inför, under och efter ett antal av våra mötesplatser.

Podden finns också på spotify, acast och itunes.

Avsnitt 17 – Känslor är politiska

Avsnitt 16 – Medborgerligt engagemang i Sverige 1992–2019

Avsnitt 15 – hållbara investeringar och säkra placeringar

Avsnitt 14 – Det mätbara och det omätbara – ett samtal om det samtida mätbarhetssamhället

Avsnitt 13 – Organisering och ledning av ideella verksamheter 

Avsnitt 12 – Civilsamhället i framtidens städer

Avsnitt 11 – Det är svårt att se förändringar när man är mitt i dem

Avsnitt 10 – Vem var det som öppnade din dörr?

Avsnitt 9 – Form och Fråga

Avsnitt 8 – Organisering på tvären, vilka är vi till för?

Avsnitt 7 – Det svenska engagemanget

Avsnitt 6 – Ledarskap – en central byggsten för organisationer?

Avsnitt 5 – Ledarskapsutmaningar i ideell sektor

Avsnitt 4 – Ledarskapsideal

Avsnitt 3 – Agendasättning och ansvar i civilsamhället

Avsnitt 2 – Civilsamhället och experterna

Avsnitt 1 – Okunskapens triumf – Expertsamhällets organisering