Kunskapens triumf – En podcast där forskning och praktik möts

Välkommen till Ideell Arenas podcast Kunskapens triumf! Innehållet varierar, men gemensamt för avsnitten är att de ger strategiska perspektiv på organisation, styrning och ledning inom civilsamhället. Med vår podcast vill vi nå fler med vår verksamhet och väcka och samla tankar om civilsamhällets utveckling. De som medverkar är forskare och praktiker från ideell sektor. Materialet är inspelat inför, under och efter ett antal av våra mötesplatser.

Podden finns också på spotify, acast och itunes.

Avsnitt 17 – Känslor är politiska

I detta avsnitt möter vi Pernilla Johansson, doktor i Statsvetenskap som forskat om hur känslor i förändringsarbete med fokus på samspelet mellan organisationers interna vardagsarbete och yttre relationer.  Lyssna här.

Avsnitt 16 – Medborgerligt engagemang i Sverige 1992–2019

Ersta Sköndal Bräcke högskola har för sjätte gången studerat svenskarnas ideella engagemang. Anna Magnusson möter en av forskarna bakom rapporten, Johan von Essen. De resonerar kring huruvida engagemanget är stabilt och hur det kan påverkas av individualisering och professionalisering. Lyssna här.

Avsnitt 15 – hållbara investeringar och säkra placeringar

Den här gången tar Anna Magnusson tillsammans med Ola Mattsson, chef för Growth Hub på Rädda Barnen, reda på vad socialt hållbara obligationer är, och varför detta är en viktig möjlighet för civilsamhället. Lyssna här.

Avsnitt 14 – Det mätbara och det omätbara – ett samtal om det samtida mätbarhetssamhället

Hör Joanna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola, resonera kring mätandets möjligheter och risker. Vad vinner vi och vad förlorar vi? Lyssna här.

Avsnitt 13 – Organisering och ledning av ideella verksamheter

I detta avsnitt möter vi Johan Hvenmark, docent och lektor vid Ersta Bräcke Sköndal högskola. Johan berättar om den forskning som bedrevs i ett stort samarbete mellan akademi och praktik 2013-2019, men också varför den här typen av forskningssamarbeten är så viktiga, både för akademin men också för praktiken där forskningen kan och bör användas mer för att fatta kloka och medvetna beslut. Lyssna här.

Avsnitt 12 – Civilsamhället i framtidens städer

Den här gången diskuterar Jonas Nygren, förbundschef på Hyresgästföreningen varför det är så viktigt för civilsamhället att engagera sig i stadsutveckling och i planeringen av framtidens städer. Vad kan hända om inte civilsamhället engagerar sig, och hur kan en ledare och chef underlätta för ett medlemsengagemang i komplexa frågor? Lyssna här.

Avsnitt 11 – Det är svårt att se förändringar när man är mitt i dem

Med avsnitt 11 värmer vi upp inför Ideell Arenas 20-årskalas, tillsammans med Stefan Einarsson från Handelshögskolan. Stefan har gått igenom Ideell Arenas alla verksamhetsberättelser och undersökt nätverkets utveckling. Vänder händer egentligen när man tittar på saker över tid? Hur romantiserar vi vår egen historia? Lyssna här.

Avsnitt 10 – Vem var det som öppnade din dörr?

Inför Ideell Arenas 20-årskalas lyssnar vi till Stefan Bergh, tidigare ordförande för Ideell Arena som personligt delar med sig av vad Ideell Arena betytt för honom. Vad är det som händer när man är en del av Ideell Arena? Lyssna här.

Avsnitt 9 – Form och Fråga

I detta avsnitt får vi ta del av ett samtal som tar sin utgångspunkt i spänningen mellan form och fråga och organiseringen av det svenska civilsamhället utifrån idén om nationalstaten. Vad betyder det för den ideella sektorn att både staten och näringslivet har blivit transnationella? Hur påverkas vi av sådana yttre faktorer? Lyssna här.

Avsnitt 8 – Organisering på tvären, vilka är vi till för?

Hör ett samtal mellan Marta Reuter, Handelshögskolan och Anna Carlstedt, praktiker med uppdrag i flera organisationer, som beskriver de förändringar som sker när både den politiska och den finansiella makten inte längre är kopplade till den nationalstatliga arenan. Vill vi först och främst värna den form som ligger inbäddad i folkrörelsemodellen och de värden som modellen står för eller handlar det i första hand om hur vi bäst organiserar oss för att driva de egna frågorna? Lyssna här.

Avsnitt 7 – Det svenska engagemanget

Akademi och praktik möts här för ett samtal om det ideella engagemanget i Sverige och dess förutsättningar och olika former. Lyssna här.

Avsnitt 6 – Ledarskap – en central byggsten för organisationer?

Hör ett samtal mellan Anna Magnusson, Vuxenskolan, Scott Taylor, docent i organisationsteori, och Ylva Löwenborg, Sensus, om varför ledarskap är en sådan central del av vårt sätt att bygga organisationer. Lyssna här.

Avsnitt 5 – Ledarskapsutmaningar i ideell sektor

Alexander Hallberg, förbundsordförande i Sverok och Lise Bergh, vice ordförande i Rädda Barnen reflekterar och samtalar utifrån Ledarskapsarenan 2015. Vilka utmaningar står ledarskapet inför idag inom ideell sektor? Vilka normer styr vårt ledarskap? Och hur tränar man på att bli en bra ledare? Lyssna här.

Avsnitt 4 – Ledarskapsideal

I detta avsnitt möter vi professor Ingalill Holmberg från Handelshögskolan och Rebecca Vintagen, initiativtagare och verksamhetsledare på Settings som samtalar om ledarideal och tidstypiska ledarstilar. Lyssna här.

Avsnitt 3 – Agendasättning och ansvar i civilsamhället

Peter Olsen, SISU, Katarina Gustafsson, Ideell Arena och Britten Månsson Wallin, Folkbildningsrådet möts för att diskutera hur väl civilsamhället är med och sätter agendan för samhällsutvecklingen, och sektorns ansvar för kunskapsproduktionen. Det här det tredje och sista avsnittet kopplat till konferensen Okunskapens triumf och tolkning i bildningens tid som Ideell Arena arrangerade 2013. Lyssna här.

Avsnitt 2 – Civilsamhället och experterna

I detta avsnitt går vi vidare, efter att förra gången ha diskuterat akademins relation till experter, till att samtala om praktikernas relation till experter. Deltar gör Hanna Broberg, Akademikerförbundet SSR. Det här är det andra av tre avsnitt kopplade till konferensen Okunskapens triumf och tolkning i bildningens tid som Ideell Arena arrangerade 2013. Lyssna här.

Avsnitt 1 – Okunskapens triumf – Expertsamhällets organisering

I detta första avsnitt avhandlas ideella sektorns relation till experter. Vad är riskerna och utmaningarna med det expertsamhälle som allt tydligare framträder överallt? Det här första av tre avsnitt kopplade till konferensen Okunskapens triumf och tolkning i bildningens tid som Ideell Arena arrangerade 2013. Lyssna här.