Avsnitt 14 – Det mätbara och det omätbara – ett samtal om det samtida mätbarhetssamhället

I anslutning till Ideellt Forum mötte Jonna Bornemark, Ideell Arenas Anna Magnusson för ett mycket intressant samtal . Samtalet handlar om mätandets möjligheter och risker. Vad vinner vi och vad förlorar vi?

Längd: 42:32
Klippning och produktion: Martin Wicklin, Tredje Statsmakten
Projektledare och intervjuare: Anna Magnusson, Bapelsinen för Ideell Arena 

Läs mer om Ideellt Forum, ett samarrangemang mellan Ideell Arena, PwC och Swedbank, där filosofen Jonna Bornemark mötte ledare i civilsamhället.