Lästips om ideella organisationers sätt att hantera coronakrisen

Utbrottet av coronaviruset har hanterats på många olika sätt. I rapportserien ”Sweden through the crisis” undersöker forskare kopplade till Handelshögskolan i Stockholm hur och varför Sverige skiljer sig i detta och hur man navigerar genom utmaningar orsakade av pandemin. Inte minst ger rapporterna perspektiv på ekonomi, verksamheter och finansiering i kristider. Nya artiklar publiceras dagligen och torsdagen den 25 juni kommer en artikel om Svenska kyrkans arbete för och förmåga att ta sig ur krisen. Rapporten, som är skriven av Filip Wijkström, Ebba Henreksson, Stig Linde, Marta Reuter och Erik Sjöstrand vid Stockholm Center for Civil Society Studies tar upp viktiga aspekter kring idéburna organisationers förmåga att lära, använda organisatoriskt slack och åstadkomma ett strategiskt kapacitetsbygge.

Läs artikeln och hela rapportserien här.

Illustration: Bo Lundberg

Skrivet av Karin Forsberg.