Är chefen människa? Om chefens uppdrag, utmaningar och möjligheter i civilsamhället.

Hur står det egentligen till i Civilsamhället när det kommer till HR-arbete och arbetsgivarskap? De flesta med något längre erfarenhet av arbete inom civilsamhället och den ideella sektorn skulle sannolikt säga: -Sådär. Låt oss leka med tanken att organisationen X har möjlighet att anställa en ytterligare kompetens. I valet mellan att förstärka på HR-sidan, ekonomi eller verksamhetsutveckling, kommer inte sällan HR att få stryka på foten. Samtidigt sker en utveckling över tid vilket inte minst det stora intresset för Welanders första bok- Idéburen chef – vittnar om. Welander har hittat det som rimligen borde vara varje författares våta dröm, ett förhållandevis obeskrivet fält nämligen: relationen mellan arbetsgivarskap, medarbetarskap och ledarskap i ideell sektor.

I såväl Idéburen chef som Är Chefen människa? utgår författaren från ett stort empiriskt material. Ett 40-tal chefer inom sektorn är intervjuade vilket ger texten legitimitet och bidrar med närvaro. Därutöver är Welander en fena på att snabbt och smidigt sammanfatta stora mängder relevant civilsamhällesforskning, en lisa för stora delar av målgruppen (chefer och ledare inom ideell sektor) som kanske inte alltid prioriterar eller har tiden att tröska igenom samtida forskningsrapporter.

En stor behållning av Är chefen människa? består i kategorisering och synliggörande. Nödvändiga kompetenser, olika typroller av chefskap samt samtidiga utmaningar och möjligheter utgör fyra exempel.  Endast dessa fyra fält med underkategorier utgör ett gediget underlag för utveckling av chefskapet inom den ideella sektorn. Därutöver har författaren med lätt hand sammanfattat strukturerna och därmed förutsättningarna för att hitta rollen, kompetenserna och möjligheterna Jag föreställer mig (och hoppas) att denna del av boken kommer vara virke för ett flertal utbildningar, workshops och samtal för vidareutveckling av det idéburna chefskapet.

Löpande finns inlagt kortare avsnitt med tips och reflektioner. Pedagogiskt kanske fiffigt men personligen hade jag gärna avstått från detta till förmån för en mer ostörd läsupplevelse. Detta hindrar inte att det är en mycket bra bok som författaren skrivit. Vilken chef inom civilsamhället behöver inte se över sitt kompetensbehov, förstå sin roll och uppdrag eller kunna navigera i gränslandet mellan olika samhällssektorer? Räck upp en hand!

Fredrik Kron,  Avdelningschef Utbildning-, Riksidrottsförbundet / SISU Idrottsutbildarna

Mer information om boken hittar du här