Att leda för oberoende

Svanen-logotyp

I en ny Score-rapport beskriver Kristina Tamm Hallström och Emelie Adamsson Svanen som ett exempel på den eskalerande organiseringen i syfte att skapa trovärdig miljömärkning. Rapporten ställer viktiga frågor för ideella organisationer som arbetar med olika former av märkning och ackreditering. Ur vilken kunskap och expertis sker märkningen och hur parerar organisationerna vakthundsrollen i förhållande till goda affärsrelationer? I syfte att bevara legitimitet och oberoende sker ofta ackreditering och certifiering i flera led, så kallad metaackreditering. Det ställer samtidigt angelägna frågor om kontroll och att i slutänden kunna ta ansvar för sin märkning.

Kristina Tamm Hallström medverkande på LedarskapsArenan 2015 i seminariet: Att leda för oberoende – en jämförelse mellan Bra miljöval, Svanen och KRAV.

Läs mer om rapporten här

Se filmen från LedarskapsArenan här