Balancing institutional logics

David Falk och Helene Sandwalls mastersuppsats skulle på svenska kunna heta ”hybridresan”.

Författarna har över tid studerat Friskis och Svettis och Svenska Turistföreningen. Ett antal centrala händelser i organisationernas hybridresa lyfts fram och diskuteras. I STF: s fall gäller det bland annat 1990 då vandrarhemsmonopolet utmanas och delar av verksamheten bolagiseras eller 1994 när tidningen Turist övergår från medlemstidning till bredare resemagasin. I fallet Friskis och Svettis nämns 1989 då gym och spinning blir en ny del av verksamheten eller 2002 när den svarta boken lanseras. Ett diskussionsmaterial om organisationens värderingar och som följs upp av en nationell samtalsturné: Rocktåget

Via ett flertal intervjuer samt närstudier av styrdokument målas en bild av hur de två organisationerna genomgående brottas med en idéburen- respektive kommersiell logik. I STF:s fall blir detta extra tydlig då två personer från ledningen uttrycker diametralt motsatta uppfattningar gällande vem som är och hur relationen bör se ut till organisationen uppdragsgivare. Person x uttrycker en oro för att STF ägnar 90% av all sin energi till att tillfredsställa behoven hos franchisetagare (t.ex. individer som driver vandrarhem) och  det går ut över medlemmarnas önskemål, exempelvis om mer  verksamhet och boenden i natursköna områden. Person Y beklagar sig istället över att STF ser ut som och agerar som Scandic men inte får inte kalla sig det och när väl ett överskott skapas ska de gå till att reparera taket på en fjällstuga.

Uppsatsen avslutas med en jämförande diskussion om hur de två organisationerna tacklat balansgången mellan kommersiell och ideell logik.

Läs uppsatsen