BeGreppbart – Digitalisering

I boken skriver författarna Mathias Cöster och Alf Westelius om vad digitalisering innebär. Ett antal olika infallsvinklar berörs, bland annat den historiska, där förändrade kommunikationsmönster, dold digitalisering och digitaliseringens samhällsomfattande system beskrivs med dess konsekvenser för både privatpersoner och organisationer. De resonerar kring digitaliseringens strategiska användning i relation till bland annat kommunikation och verksamhet. Det som är behållningen i boken är den överblick som de olika kapitlen ger oss. Vi får följa med i den process som digitaliseringen är och hur den idag berör stora delar av våra liv.

Författarna berör digitaliseringens påverkan på organisering i civilsamhället och hur nätet är en organiseringsprocess som fungerar utmärkt. SMS-livräddare är ett exempel som anges, där organisationen använder den digitala strukturen för GPS för att nå ut till sina frivilliga.

För ideella organisationer är det särskilt intressant att läsa om digitaliseringens påverkan på organisering och hur organisationers möjligheter till styrning utvecklats. Författarna frågar sig huruvida den digitaliserade styrningen, apropå ökad administrativ börda för ett ökat antal administrationsgeneralister, ”är ett uttryck för de möjligheter till mätning och uppföljning som våra digitala standardsystem ger? /…/ Är det så att vi mäter allt mer främst för att våra digitala system möjliggör det?” I kontrast till ovanstående resonemang visar författarna med exempel från Polismyndigheten att det inte är helt lätt att navigera i hur digitaliseringen påverkar organisationer. Att det tillkommer normer och värderingar i en organisation som krockar med en organisations förmåga att hantera digitaliseringens möjligheter.

Boken är en utmärkt ingång till att förstå digitalisering och få perspektiv som kan underlätta en organisations egna digitala utveckling.

Boken finns att beställa här.