Civilsamhället i det transnationella rummet

I den nya forskarantologin Civilsamhället i det transnationella rummet uppmärksammas hur idéer och praktiker från olika delar av världen letar sig in i civilsamhället. Boken innehåller tolv kapitel där författare från olika vetenskapliga discipliner beskriver hur nya idéer översätts och vävs ihop med det redan befintliga samhället. Genom att betrakta själva rummet där dessa utbyten sker ges en ny bild av samhällets utveckling och viktiga frågor kring ideell sektors och den svenska folkrörelsen utveckling dyker upp. En bild som också ställer frågor om själva föreställningen av en nationalstat och dess förändrade roll. Sammantaget ger antologin på detta sätt en möjlighet att fördjupa analysen av ideell sektor och de verksamheter som ryms där.

Antologin är en fristående uppföljare på Civilsamhället i samhällskontraktet och har tagits fram i samarbete med Stockholm Centre for Civil Society Studies och IDEELL ARENAs vetenskapliga råd. Redaktörer för boken är Filip Wijkström, Marta Reuter och Abbas Emami.

Läs introduktionskapitlet till boken här