Det svenska civilsamhället – Nyutgåva

2010 fick Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal högskola i uppdrag av Forum för Frivilligt Socialt Arbete (nu Forum Idéburna organisationer med social inriktning) att skriva en översikt över det svenska civilsamhället. Syftet var att ge en introduktion till det svenska civilsamhället för nyfikna läsare. Översikten gavs ut som en liten behändig bok och fick titeln Det svenska civilsamhället – en introduktion, men som kom att kallas ”den orange boken” eftersom omslaget var lysande orange.

Den tänkta läsekretsen var personer i civilsamhällets organisationer och kanske en och annan student. Men inte kunde vi ana att denna tämligen anspråkslösa bok skulle användas av så många, både inom civilsamhället och universitet- och högskoleutbildningar.

Med tiden blev det svårt att få tag i ett exemplar av den ”orange boken”. 2018 frågade därför Ideell Arena om det var möjligt att ge ut en nyutgåva av Det svenska civilsamhället – en introduktion. För oss som verkar på högskolan var det en välkommen fråga eftersom studenter vid högskolans forskarutbildning och masterprogram inte har kunnat få tag i boken. Det fanns dock ett problem, vi befann oss mitt uppe i arbetet med den befolkningsundersökning om medborgerligt engagemang i det svenska samhället som skall göras vårterminen 2019. Det innebar att en nyutgåva omedelbart skulle bli inaktuell eftersom vi kommer ha tillgång till nya data om medborgerligt engagemang. För att få ut nya exemplar till alla som har efterfrågat boken utan att ge ut en nyutgåva som snabbt skulle bli inaktuell beslöt vi som skrivit boken och Ideell Arena och Forum att ge ut ett nytryck under 2019 och sedan komma med en reviderad nyutgåva under 2020.

Det är alltså i väntan på en reviderad nyutgåva som Det svenska civilsamhället – en introduktion nu kommer i nytryck. I den reviderade versionen kommer författarna få möjlighet att skriva om sina kapitel. Det kapitel som handlar om organisationer och engagemang kommer att delas upp på två. Ett kapitel som baseras på 2019 års befolkningsstudie och ett annat kapitel som baseras på den senaste Johns Hopkins studien om organisationer i det svenska civilsamhället som gjorts vid Handelshögskolan i Stockholm. Den reviderade versionen som kommer 2020 blir alltså mer omfångsrik.

Texten i detta nytryck är den samma som publicerades 2010. Texten har dock granskats av Therese Ydremark som är doktorand i forskarutbildningsämnet Social välfärd med inriktning mot civilsamhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. I och med granskningen har tidsbundna uttryck eller referenser tagits bort och vissa hänvisningar gjorts aktuella för att texten inte skall uppfattas som onödigt daterad.

Vi som skrivit boken hoppas tillsammans med Ideell Arena och Forum att denna översikt över det svenska civilsamhället skall komma till nytta och att den kan fortsätta att vara en inkörsport för den nyfikne och ett sätt att fördjupa sig för den som söker kunskap om en del av det svenska samhället som angår de allra flesta av oss.

Stockholm juni 2019

Johan von Essen
Ladda hem boken i pdf här