Effektfull – Detaljerade studier av ledarskap

Författare till boken är Simon Elvnäs, forskare vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm

Boken bygger på material som Simon gjort i sin forskningsstudie som industridoktorand. Han har filmat över fem hundra ledare och kartlagt deras beteenden. Slutsatsen är att chefer inte gör vad de ska göra, vad de vill göra, eller ens vad de tror att de gör. Boken presenterar en modell för ett effektfullt ledarskap baserad på verksamhetens, medarbetarnas och ledarens faktiska behov. Simon menar att det handlar om ett medvetet ledarskap där ledaren i stället för att göra mer av allt, gör mindre men rätt.

Han menar att det är skillnad på effektiv som handlar om att få saker gjorda och effektfull som Simon menar handlar om att göra saker på rätt sätt. När effektivitet dominerar över effektfullhet blir det många snabba möten och ledaren dränks av följdfrågor och missförstånd.

Läs mer om boken och beställningsmöjligheter